Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:603 · Visa fulltext
Lag (1975:603) om förnyelse av vissa fartygsinteckningar m.m.
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1975:68, LU 1975:24, rskr 1975:171
Ändring, SFS 1975:924
Omfattning: ikrafttr.