Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:55 · Visa fulltext
Lag (1975:55) om folk- och bostadsräkning år 1975
Departement: Finansdepartementet ESA
Förarbeten: Prop. 1975:5, CU 1975:1, rskr 1975:13
Ändring, SFS 1975:749
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1980:225
Rubrik: Lag (1980:225) om ändring i lagen (1975:55) om folk- och bostadsräkning år 1975
Omfattning: upph. 16 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979:80:269