Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:540 · Visa fulltext
Förordning (1975:540) om statsbidrag till djursjukvård i vissa fall
Departement: Jordbruksdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1975:1 (bil. 11 p F 7), JoU 1975:1 (p 37), rskr 1975:83
Upphävd: 1995-01-01
Ändring, SFS 1977:170
Rubrik: Förordning (1977:170) om ändring i förordningen (1975:540) om statsbidrag till djursjukvård i vissa fall
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:100 (bil. 13 p. F 6), JoU 1976/77:13, rskr 1976/77:182
Ändring, SFS 1991:1444
Rubrik: Förordning (1991:1444) om ändring i förordningen (1975:540) om statsbidrag till djursjukvård i vissa fall
Omfattning: ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraft: 1991-12-10
Ändring, SFS 1994:1314
Rubrik: Förordning (1994:1314) om upphävande av förordningen (1975:540) om statsbidrag till djursjukvård i vissa fall
Omfattning: upph.