Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:539 · Visa fulltext
Veterinärtaxeförordning (1975:539)
Departement: Jordbruksdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1975:1 (bil. 11 p F 5), JoU 1975:1 (p 35), rskr 1975:83
Upphävd: 1995-01-01
Ändring, SFS 1976:433
Rubrik: Förordning (1976:433) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: upph. 2 p övergångsbest.
Ändring, SFS 1977:776
Rubrik: Förordning (1977:776) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 2-6 §§
Ändring, SFS 1979:867
Rubrik: Förordning (1979:867) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: upph. 5, 6 §§; ändr. 4, 7 §§
Ändring, SFS 1980:648
Rubrik: Förordning (1980:648) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 2, 3, 7 §§
Ändring, SFS 1981:1040
Rubrik: Förordning (1981:1040) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 2, 3, 9 §§, bil.; omtryck
Ändring, SFS 1982:1073
Rubrik: Förordning (1982:1073) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 9 §; nya 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ändring, SFS 1983:216
Rubrik: Förordning (1983:216) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:100 (bil. 11 F 14), JoU 1982/83:24, rskr 1982/83:204
Ändring, SFS 1983:626
Rubrik: Förordning (1983:626) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1983:860
Rubrik: Förordning (1983:860) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1983-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 1984:821
Rubrik: Förordning (1984:821) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1984-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:671
Rubrik: Förordning (1985:671) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 1985-07-15 överg.best.
Ändring, SFS 1987:590
Rubrik: Förordning (1987:590) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:405
Rubrik: Förordning (1988:405) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:25
Rubrik: Förordning (1990:25) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1990-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:306
Rubrik: Förordning (1990:306) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:10
Rubrik: Förordning (1991:10) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 1991-02-15
Ändring, SFS 1991:193
Rubrik: Förordning (1991:193) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 4, 8 a, 9, 10 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1497
Rubrik: Förordning (1991:1497) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 2, 3 §§; omtryck
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:281
Rubrik: Förordning (1992:281) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 (bil.10 p.F 3), 1991/92:JoU12, rskr 1991/92:212
Ändring, SFS 1993:1321
Rubrik: Förordning (1993:1321) om ändring i veterinärtaxeförordningen (1975:539)
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1313
Omfattning: upph.