Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:49 · Visa fulltext
Förordning (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ändring, SFS 1975:1246
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1988:914
Rubrik: Förordning (1988:914) om ändring i förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Omfattning: upph. 5, 10 §§; ändr. 2-4 §§
Ikraft: 1988-08-01
Ändring, SFS 1993:699
Rubrik: Förordning (1993:699) om ändring i förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 9 §§
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1995:192
Rubrik: Förordning (1995:192) om ändring i förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995-04-01
Ändring, SFS 1998:465
Rubrik: Förordning (1998:465) om ändring i förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1999:781
Rubrik: Förordning (1999:781) om ändring i förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 §§; nya 1 a, 1 b §§; omtryck
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL204/98 s37, EGTL217/98 s18
CELEX-nr: 398L0034 398L0048
Ändring, SFS 2011:809
Rubrik: Förordning (2011:809) om ändring i förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2022:1148
Rubrik: Förordning (2022:1148) om ändring i förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2022-07-25