Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:49 · Visa fulltext
Förordning (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ändring, SFS 1975:1246
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1988:914
Rubrik: Förordning (1988:914) om ändring i förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Omfattning: upph. 5, 10 §§; ändr. 2-4 §§
Ikraft: 1988-08-01
Ändring, SFS 1993:699
Rubrik: Förordning (1993:699) om ändring i förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 9 §§
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1995:192
Rubrik: Förordning (1995:192) om ändring i förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995-04-01
Ändring, SFS 1998:465
Rubrik: Förordning (1998:465) om ändring i förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 1999:781
Rubrik: Förordning (1999:781) om ändring i förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 §§; nya 1 a, 1 b §§; omtryck
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL204/98 s37, EGTL217/98 s18
CELEX-nr: 398L0034 398L0048
Ändring, SFS 2011:809
Rubrik: Förordning (2011:809) om ändring i förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2022:1148
Rubrik: Förordning (2022:1148) om ändring i förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver eller platina
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2022-07-25