Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:348 · Visa fulltext
Bilskrotningsförordning (1975:348)
Departement: Miljödepartementet
Upphävd: 2007-06-01
Ändring, SFS 1975:1242
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1976:831
Rubrik: Förordning (1976:831) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest.
Ändring, SFS 1977:40
Rubrik: Förordning (1977:40) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 22, 26 §§; nya 22 a, 22 b §§
Ändring, SFS 1978:88
Rubrik: Förordning (1978:88) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 24 §
Ändring, SFS 1981:404
Rubrik: Förordning (1981:404) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 3, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 27 §§
Ändring, SFS 1986:779
Rubrik: Förordning (1986:779) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 22 b §; ny 22 c §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:179
Rubrik: Förordning (1987:179) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1988:76
Rubrik: Förordning (1988:76) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 19, 23 §§
Ikraft: 1988-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1350
Rubrik: Förordning (1988:1350) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 3, 10, 13, 14, 15, 21 §§
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:775
Rubrik: Förordning (1989:775) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 22 a §
Ikraft: 1989-12-01
Ändring, SFS 1991:1294
Rubrik: Förordning (1991:1294) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 19, 22 b, 22 c, 26 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1991:1535
Rubrik: Förordning (1991:1535) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:226
Rubrik: Förordning (1992:226) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: nya 27 a §, rubr. närmast före 27 a §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:431
Rubrik: Förordning (1992:431) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:872
Rubrik: Förordning (1992:872) om ändring i förordningen (1992:431) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 13 § i 1992:431
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:1073
Rubrik: Förordning (1992:1073) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:93, bet. 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:1502
Rubrik: Förordning (1992:1502) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 13, 17, 18, 27 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:1033
Rubrik: Förordning (1993:1033) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1993-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1087
Rubrik: Förordning (1993:1087) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 19, 23 §§
Ikraft: 1993-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:290
Rubrik: Förordning (1995:290) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1995-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1205
Rubrik: Förordning (1995:1205) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:24, bet. 1995/96:SkU4, rskr. 1995/96:12
Ändring, SFS 1997:787
Rubrik: Förordning (1997:787) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 19, 23, 25 §§; nya 18 a, 24 a §§, rubr. närmast före 18 a, 24 a §§
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:926
Rubrik: Förordning (1998:926) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 3, 9, 18 a, 22 c, 24 a, 26, 27 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1170
Rubrik: Förordning (1998:1170) om ändring i förordningen (1998:926) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 26 § i 1998:926
Ändring, SFS 1999:273
Rubrik: Förordning (1999:273) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 3, 7, 14, 15, 26 §§
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1437
Rubrik: Förordning (2000:1437) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 21 §; nya 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:371
Rubrik: Förordning (2001:371) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: upph. 16, 21 §§, rubr. närmast före 16 §; ändr. 1, 2, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25 §§, rubr. närmast före 17 §; ny 17 a §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:678
Rubrik: Förordning (2001:678) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 12, 20, 27 §§
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2002:816
Rubrik: Förordning (2002:816) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: upph. 22 b, 22 c §§; ändr. 23 a, 23 b, 26, 27 §§; ny 24 §
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:205
Rubrik: Förordning (2003:205) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 13, 24 a, 25 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: EGTL269/2000 s34
CELEX-nr: 32000L0053
Ändring, SFS 2003:917
Rubrik: Förordning (2003:917) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2007:186
Omfattning: upph.