Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:190 · Visa fulltext
Transplantationslag (1975:190)
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1975:50, SoU 1975:8, rskr 1975:141
Upphävd: 1996-07-01
Ändring, SFS 1980:13
Rubrik: Lag (1980:13) om ändring i transplantationslagen (1975:190)
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 11 §; ny 12 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:220, SoU 1979/80:16 rskr 1979/80:130
Ändring, SFS 1982:769
Rubrik: Lag (1982:769) om ändring i transplantationslagen (1975:190)
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:212, SoU 1981/82:52, rskr 1981/82:382
Ändring, SFS 1987:270
Rubrik: Lag (1987:270) om ändring i transplantationslagen (1975:190)
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 7 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:79, SoU 1986/87:25, rskr 1986/87:204
Ändring, SFS 1988:1275
Rubrik: Lag (1988:1275) om ändring i transplantationslagen (1975:190)
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1990:603
Rubrik: Lag (1990:603) om ändring i transplantationslagen (1975:190)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:81, 1989/90:SoU24, rskr 1989/90:313
Ändring, SFS 1995:36
Rubrik: Lag (1995:36) om ändring i transplantationslagen (1975:190)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:831
Omfattning: upph.