Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:187 · Visa fulltext
Lag (1975:187) om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1975:34, SoU 1975:9, rskr 1975:114
Upphävd: 1993-07-01
Ändring, SFS 1979:1131
Rubrik: Lag (1979:1131) om ändring i lagen (1975:187) om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål
Omfattning: ny 12 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:118, SoU 1979/80:11, rskr 1979/80:33
Ändring, SFS 1980:226
Rubrik: Lag (1980:226) om ändring i lagen (1975:187) om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål
Omfattning: ändr. 8 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1990:430
Rubrik: Lag (1990:430) om ändring i lagen (1975:187) om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål
Omfattning: ändr. 3-6, 9, 10 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:99, 1989/90:SoU21, rskr 1989/90:270
Ändring, SFS 1992:1202
Rubrik: Lag (1992:1202) om ändring i lagen (1975:187) om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamål
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1992/93:53, bet. 1992/93:SoU6, rskr 1992/93:57
Ändring, SFS 1993:584
Omfattning: upph.