Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1313 · Visa fulltext
Terrängkörningslag (1975:1313)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1975/76:67, JoU 1975/76:28, rskr 1975/76:130
Ändring, SFS 1986:1249
Rubrik: Lag (1986:1249) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:34, TU 1986/87:9, rskr 1986/87:75
Ändring, SFS 1989:319
Rubrik: Lag (1989:319) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:128, 1988/89:JoU19, rskr 1988/89:290
Ändring, SFS 1991:303
Rubrik: Lag (1991:303) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:642
Rubrik: Lag (1991:642) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 1991-08-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:90, 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Ändring, SFS 1996:1551
Rubrik: Lag (1996:1551) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:226, bet. 1996/97:JoU5, rskr. 1996/97:63
Ändring, SFS 2017:444
Rubrik: Lag (2017:444) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272
Ändring, SFS 2018:436
Rubrik: Lag (2018:436) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-07-01