Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1313 · Visa fulltext
Terrängkörningslag (1975:1313)
Departement: Miljödepartementet
Förarbeten: Prop. 1975/76:67, JoU 1975/76:28, rskr 1975/76:130
Ändring, SFS 1986:1249
Rubrik: Lag (1986:1249) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:34, TU 1986/87:9, rskr 1986/87:75
Ändring, SFS 1989:319
Rubrik: Lag (1989:319) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:128, 1988/89:JoU19, rskr 1988/89:290
Ändring, SFS 1991:303
Rubrik: Lag (1991:303) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:642
Rubrik: Lag (1991:642) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 1991-08-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:90, 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Ändring, SFS 1996:1551
Rubrik: Lag (1996:1551) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:226, bet. 1996/97:JoU5, rskr. 1996/97:63
Ändring, SFS 2017:444
Rubrik: Lag (2017:444) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272
Ändring, SFS 2018:436
Rubrik: Lag (2018:436) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-07-01