Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1154 · Visa fulltext
Lag (1975:1154) om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1975/76:49, SoU 1975/76:22, rskr 1975/76:83
Upphävd: 1993-07-01
Ändring, SFS 1978:765
Rubrik: Lag (1978:765) om ändring i lagen (1975:1154) om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:178, NU 1978/79:1, rskr 1978/79:30
Ändring, SFS 1980:232
Rubrik: Lag (1980:232) om ändring i lagen (1975:1154) om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror
Omfattning: ändr. 8 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1993:581
Omfattning: upph.