Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1083 · Visa fulltext
Lag (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1975/76:28, LU 1975/76:2, rskr 1975/76:44
Ändring, SFS 1980:231
Rubrik: Lag (1980:231) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: upph. 6 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:277
Rubrik: Lag (1982:277) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:119, LU 1981/82:36, rskr 1981/82:254
Ändring, SFS 1995:1083
Rubrik: Lag (1995:1083) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996-05-30
Förarbeten: Prop. 1994/95:169, bet. 1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362
Ändring, SFS 1996:11
Omfattning: ikrafttr. av 1995:1083
Ändring, SFS 2005:254
Rubrik: Lag (2005:254) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2005-08-05
Förarbeten: Prop. 2004/05:78, bet. 2004/05:LU22, rskr. 2004/05:192
Ändring, SFS 2005:586
Omfattning: ikrafttr. av 2005:254
Ändring, SFS 2013:88
Rubrik: Lag (2013:88) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2018:1858
Rubrik: Lag (2018:1858) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32