Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1083 · Visa fulltext
Lag (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1975/76:28, LU 1975/76:2, rskr 1975/76:44
Ändring, SFS 1980:231
Rubrik: Lag (1980:231) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: upph. 6 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:277
Rubrik: Lag (1982:277) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:119, LU 1981/82:36, rskr 1981/82:254
Ändring, SFS 1995:1083
Rubrik: Lag (1995:1083) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996-05-30
Förarbeten: Prop. 1994/95:169, bet. 1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362
Ändring, SFS 1996:11
Omfattning: ikrafttr. av 1995:1083
Ändring, SFS 2005:254
Rubrik: Lag (2005:254) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2005-08-05
Förarbeten: Prop. 2004/05:78, bet. 2004/05:LU22, rskr. 2004/05:192
Ändring, SFS 2005:586
Omfattning: ikrafttr. av 2005:254
Ändring, SFS 2013:88
Rubrik: Lag (2013:88) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2018:1858
Rubrik: Lag (2018:1858) om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:268, bet. 2018/19:CU3, rskr. 2018/19:32