Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:87 · Visa fulltext
Lag (1975:87) om förbud för redare att i visst fall lämna ut handling som angår den svenska sjöfartsnäringen
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten: Prop. 1975:8, KU 1975:10, rskr 1975:62