Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:580 · Visa fulltext
Steriliseringslag (1975:580)
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1975:18, SoU 1975:14, rskr 1975:190
Ändring, SFS 1980:228
Rubrik: Lag (1980:228) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)
Omfattning: upph. 7 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1991:1960
Rubrik: Lag (1991:1960) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ändring, SFS 2012:457
Rubrik: Lag (2012:457) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259
Ändring, SFS 2013:1140
Rubrik: Lag (2013:1140) om ändring i steriliseringslagen (1975:580)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130