Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:424 · Visa fulltext
Lag (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Förarbeten: Prop. 1975:38, NU 1975:25, rskr 1975:153
Ändring, SFS 1985:245
Rubrik: Lag (1985:245) om ändring i lagen (1975:424) om uppgiftsskyldighet vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:100 (bil. 14 s. 63), NU 1984/85:20, rskr 1984/85:209