Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:348 · Visa fulltext
Bilskrotningsförordning (1975:348)
Departement: Miljödepartementet
Upphävd: 2007-06-01
Ändring, SFS 1975:1242
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1976:831
Rubrik: Förordning (1976:831) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest.
Ändring, SFS 1977:40
Rubrik: Förordning (1977:40) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 22, 26 §§; nya 22 a, 22 b §§
Ändring, SFS 1978:88
Rubrik: Förordning (1978:88) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 24 §
Ändring, SFS 1981:404
Rubrik: Förordning (1981:404) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 3, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 27 §§
Ändring, SFS 1986:779
Rubrik: Förordning (1986:779) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 22 b §; ny 22 c §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:179
Rubrik: Förordning (1987:179) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1988:76
Rubrik: Förordning (1988:76) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 19, 23 §§
Ikraft: 1988-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1350
Rubrik: Förordning (1988:1350) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 3, 10, 13, 14, 15, 21 §§
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:775
Rubrik: Förordning (1989:775) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 22 a §
Ikraft: 1989-12-01
Ändring, SFS 1991:1294
Rubrik: Förordning (1991:1294) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 19, 22 b, 22 c, 26 §§
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1991:1535
Rubrik: Förordning (1991:1535) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:226
Rubrik: Förordning (1992:226) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: nya 27 a §, rubr. närmast före 27 a §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:431
Rubrik: Förordning (1992:431) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:872
Rubrik: Förordning (1992:872) om ändring i förordningen (1992:431) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 13 § i 1992:431
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:1073
Rubrik: Förordning (1992:1073) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:93, bet. 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:1502
Rubrik: Förordning (1992:1502) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 13, 17, 18, 27 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1993:1033
Rubrik: Förordning (1993:1033) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1993-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1087
Rubrik: Förordning (1993:1087) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 19, 23 §§
Ikraft: 1993-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:290
Rubrik: Förordning (1995:290) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1995-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1205
Rubrik: Förordning (1995:1205) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:24, bet. 1995/96:SkU4, rskr. 1995/96:12
Ändring, SFS 1997:787
Rubrik: Förordning (1997:787) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 19, 23, 25 §§; nya 18 a, 24 a §§, rubr. närmast före 18 a, 24 a §§
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:926
Rubrik: Förordning (1998:926) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 3, 9, 18 a, 22 c, 24 a, 26, 27 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 1998:1170
Rubrik: Förordning (1998:1170) om ändring i förordningen (1998:926) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 26 § i 1998:926
Ändring, SFS 1999:273
Rubrik: Förordning (1999:273) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 3, 7, 14, 15, 26 §§
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1437
Rubrik: Förordning (2000:1437) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 21 §; nya 23 a, 23 b §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:371
Rubrik: Förordning (2001:371) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: upph. 16, 21 §§, rubr. närmast före 16 §; ändr. 1, 2, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 25 §§, rubr. närmast före 17 §; ny 17 a §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:678
Rubrik: Förordning (2001:678) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 12, 20, 27 §§
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2002:816
Rubrik: Förordning (2002:816) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: upph. 22 b, 22 c §§; ändr. 23 a, 23 b, 26, 27 §§; ny 24 §
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2003:205
Rubrik: Förordning (2003:205) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 13, 24 a, 25 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: EGTL269/2000 s34
CELEX-nr: 32000L0053
Ändring, SFS 2003:917
Rubrik: Förordning (2003:917) om ändring i bilskrotningsförordningen (1975:348)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2007:186
Omfattning: upph.