Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1386 · Visa fulltext
Lag (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1975:103, LU 1975/76:4, rskr 1975/76:114
Upphävd: 2006-01-01
Ändring, SFS 1976:993
Rubrik: Lag (1976:993) om ändring i lagen (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:18, LU 1976/77:12, rskr 1976/77:64
Ändring, SFS 1992:1239
Rubrik: Lag (1992:1239) om ändring i lagen (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:68, bet. 1992/93:LU14, rskr 1992/93:62
Ändring, SFS 1998:767
Rubrik: Lag (1998:767) om ändring i lagen (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257
Ändring, SFS 2005:552
Omfattning: upph.