Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1345 · Visa fulltext
Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1976:875
Rubrik: Förordning (1976:875) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 6, 21 §§
Ändring, SFS 1977:821
Rubrik: Förordning (1977:821) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 3, 9 §§
Ändring, SFS 1979:950
Rubrik: Förordning (1979:950) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1980:509
Rubrik: Förordning (1980:509) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 6, 14 §§
Ändring, SFS 1982:301
Rubrik: Förordning (1982:301) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1982:972
Rubrik: Förordning (1982:972) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1985:1063
Rubrik: Förordning (1985:1063) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 7, 9, 14 §§
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1987:1004
Rubrik: Förordning (1987:1004) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 1, 4, 6, 14, 15 §§
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:973
Rubrik: Förordning (1988:973) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988-10-01
Ändring, SFS 1988:1116
Rubrik: Förordning (1988:1116) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: upph. 1 §, rubr. före 1 §; nuvarande 2-12 §§ betecknas 1-11 §§; nya 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:70
Rubrik: Förordning (1989:70) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1989-04-15 överg.best.
Ändring, SFS 1990:488
Rubrik: Förordning (1990:488) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitiekanslern
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1991:1708
Rubrik: Förordning (1991:1708) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för justitekanslern
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:910
Rubrik: Förordning (1994:910) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: upph. 21 §, rubr. närmast före 21 §; ändr. 5, 20 §§
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1996:383
Rubrik: Förordning (1996:383) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 12, 13, 20 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:1460
Rubrik: Förordning (1996:1460) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: upph. 10 §
Ikraft: 1997-01-01
Ändring, SFS 1997:414
Rubrik: Förordning (1997:414) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1997-12-01
Ändring, SFS 1998:65
Rubrik: Förordning (1998:65) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 16, 18 §§
Ikraft: 1998-04-01
Ändring, SFS 1998:1304
Rubrik: Förordning (1998:1304) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 8, 14, 15 §§
Ikraft: 1998-12-01
Ändring, SFS 1999:103
Rubrik: Förordning (1999:103) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1999-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:78
Rubrik: Förordning (2005:78) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ny 10 §
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2007:974
Rubrik: Förordning (2007:974) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: upph. rubr. närmast före 12 §; nuvarande 11 § betecknas 12 §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, den nya 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 13, 20 §§; nya 11, 21 §§, rubr. närmast före 21 §; omtryck
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2010:1794
Rubrik: Förordning (2010:1794) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1140
Rubrik: Förordning (2011:1140) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2013:464
Rubrik: Förordning (2013:464) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2016:310
Rubrik: Förordning (2016:310) om ändring i förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ikraft: 2016-06-01