Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1975:1339 · Visa fulltext
Lag (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Prop. 1975/76:52, KU 1975/76:30, rskr 1975/76:131
Ändring, SFS 1982:1169
Rubrik: Lag (1982:1169) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:66, KU 1982/83:10, rskr 1982/83:48
Ändring, SFS 1986:422
Rubrik: Lag (1986:422) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:117, JuU 1985/86:34, rskr 1985/86:296
Ändring, SFS 1987:996
Rubrik: Lag (1987:996) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 3, 5-7, 10 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:160, KU 1987/88:6, rskr 1987/88:14
Ändring, SFS 1994:2068
Rubrik: Lag (1994:2068) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1998:541
Rubrik: Lag (1998:541) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290
Ändring, SFS 2000:438
Rubrik: Lag (2000:438) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2009:322
Rubrik: Lag (2009:322) om ändring i lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Ändring, SFS 2010:661
Rubrik: Lag (2010:661) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2010:1412
Rubrik: Lag (2010:1412) om ändring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn
Omfattning: ändr. 8, 9 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:80, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21