Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:910 · Visa fulltext
Åklagarinstruktion (1974:910)
Departement: Justitiedepartementet F2
Upphävd: 1990-01-01
Ändring, SFS 1975:799
Omfattning: ändr. 3, 45, 55, 56 §§
Ändring, SFS 1975:1087
Omfattning: upph. 63 §; utgår rubr. närmast före 63 §; ändr. 1, 61 §§
Ändring, SFS 1977:410
Rubrik: Förordning (1977:410) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 40 §
Ändring, SFS 1978:733
Rubrik: Förordning (1978:733) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 1, 48, 52-58, 61, 64 §§
Ändring, SFS 1979:706
Rubrik: Förordning (1979:706) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 45 §
Ändring, SFS 1980:627
Rubrik: Förordning (1980:627) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 21, 31, 37 §§, 2 p övergångsbest.; ny 40 a §
Ändring, SFS 1980:906
Rubrik: Förordning (1980:906) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 58 §, 3 p övergångsbest.
Ändring, SFS 1981:237
Rubrik: Förordning (1981:237) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 45 §
Ändring, SFS 1981:736
Rubrik: Förordning (1981:736) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 21, 23, 31, 37, 44, 50 §§; ny 44 a §
Ändring, SFS 1981:875
Rubrik: Förordning (1981:875) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 41, 45 §§
Ändring, SFS 1982:186
Rubrik: Förordning (1982:186) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 19, 21, 29, 31, 40 a, 45 §§; nya 21 a, 31 a, 40 b §§
Ändring, SFS 1982:800
Rubrik: Förordning (1982:800) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 21, 31 §§
Ändring, SFS 1982:970
Rubrik: Förordning (1982:970) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 1, 47, 49 §§
Ändring, SFS 1983:743
Rubrik: Förordning (1983:743) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 14, 17 §§; ny 23 a §
Ikraft: 1983-09-01
Ändring, SFS 1984:491
Rubrik: Förordning (1984:491) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 1, 47, 49 §§; ny 50 a §
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1985:78
Rubrik: Förordning (1985:78) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 21, 31, 37, 40 a §§
Ikraft: 1985-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:3, JuU 1984/85:10, rskr 1984/85:72
Ändring, SFS 1985:491
Rubrik: Förordning (1985:491) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: upph. 13, 19, 20, 23 a §§; ändr. 1-12, 14-18, 21-23, 24, 29, 33, 36, 37, 39-40 a, 43, 44, 45-47, 52-60, 64 §§, rubr. före 3, 13, 47 §§, rubr. närmast före 6 § sätts närmast före 8 §; nya 2 a, 8 a, 8 b, 38 a, 47 a §§; omtryck
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:158, JuU 1983/84:6, rskr 1983/84:35, prop. 1984/85:100 (bil. 4), JuU 1984/85:30, rskr 1984/85:304
Ändring, SFS 1988:24
Rubrik: Förordning (1988:24) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: upph. 11, 17 §§; ändr. 1, 8 b, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 35, 38 a, 40, 40 a, 45, 47, 50, 64 §§, rubr. före 47, 64 §§
Ikraft: 1988-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:33
Rubrik: Förordning (1988:33) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 46 §
Ikraft: 1988-04-12
Ändring, SFS 1988:692
Rubrik: Förordning (1988:692) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ny 40 c §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:1244
Rubrik: Förordning (1988:1244) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: upph. 6, 8 a, 8 b, 9, 12, 16, 27, 43 §§; ändr. 1, 2 a, 5, 10, 14, 18, 23, 24, 25, 33, 34, 40, 40 a, 40 b, 40 c, 46, 47, 51, 55-58, 64 §§, rubr. närmast före 3, 25, 34, 46, 47, 64 §§; nya 9 §, rubr. före 5 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:392
Rubrik: Förordning (1989:392) om ändring i åklagarinstruktionen (1974:910)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1989:847
Omfattning: upph.