Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:752 · Visa fulltext
Lag (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Prop. 1974:95, JuU 1974:28, rskr 1974:297
Ändring, SFS 1975:297
Omfattning: ikrafttr. i förhållande till Danmark, Finland, Norge
Ändring, SFS 1977:599
Rubrik: Lag (1977:599) om ändring i lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:128, LU 1976/77:30, rskr 1976/77:348
Ändring, SFS 1977:1004
Rubrik: Förordning (1977:1004) om ikraftträdande av lagen (1977:599) om ändring i lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 1977:599 i förhållande till Danmark, Finland och Norge
Ändring, SFS 1998:317
Rubrik: Förordning (1998:317) om ikraffträdande av lagen (1974:752) om nordisk vittnesplikt m.m. i förhållande till Island
Omfattning: ikrafttr. i förhållande till Island
Ikraft: 1998-07-01