Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:610 · Visa fulltext
Lag (1974:610) om inrikes vägtransport
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1974:33, LU 1974:15, rskr 1974:237
Ändring, SFS 1975:409
Omfattning: ändr. 39 §
Förarbeten: Prop. 1975:12, LU 1975:16, rskr 1975:133
Ändring, SFS 1985:177
Rubrik: Lag (1985:177) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:58, LU 1984/85:22, rskr 1984/85:152
Ändring, SFS 1985:198
Rubrik: Lag (1985:198) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1985-05-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:33, LU 1984/85:17, rskr 1984/85:151
Ändring, SFS 1993:1693
Rubrik: Lag (1993:1693) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-03-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Ändring, SFS 1998:484
Rubrik: Lag (1998:484) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:127, bet. 1997/98:TU13, rskr. 1997/98:304
Ändring, SFS 2010:971
Rubrik: Lag (2010:971) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Ändring, SFS 2015:341
Rubrik: Lag (2015:341) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-06-12
Förarbeten: Prop. 2014/15:58, bet. 2014/15:CU15, rskr. 2014/15:185
Ändring, SFS 2015:354
Rubrik: Förordning (2015:354) om ikraftträdande av lagen (2015:341) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ikrafttr. av 2015:341
Ändring, SFS 2018:183
Rubrik: Lag (2018:183) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Ändring, SFS 2019:1195
Rubrik: Lag (2019:1195) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 2020-06-07
Förarbeten: Prop. 2018/19:141, bet. 2019/20:CU2, rskr. 2019/20:15
Ändring, SFS 2020:360
Rubrik: Förordning (2020:360) om ikraftträdande av lagen (2019:1195) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ikrafttr. av 2019:1195
Ändring, SFS 2021:1137
Rubrik: Förordning (2021:1137) om ikraftträdande av lagen (2010:971) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ikrafttr. av 2010:971