Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:595 · Visa fulltext
Abortlag (1974:595)
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1974:70, SoU 1974:21, rskr 1974:268
Ändring, SFS 1975:747
Omfattning: ändr. 8 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1980:222
Rubrik: Lag (1980:222) om ändring i abortlagen (1974:595)
Omfattning: upph. 8 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1995:660
Rubrik: Lag (1995:660) om ändring i abortlagen (1974:595)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§.; ny 8 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:142, bet. 1994/95:SoU18, rskr. 1994/95:334
Ändring, SFS 2005:294
Rubrik: Lag (2005:294) om ändring i abortlagen (1974:595)
Omfattning: ny 11 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2007:998
Rubrik: Lag (2007:998) om ändring i abortlagen (1974:595)
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:124, bet. 2007/08:SoU4, rskr. 2007/08:29
Ändring, SFS 2012:936
Rubrik: Lag (2012:936) om ändring i abortlagen (1974:595)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:271
Rubrik: Lag (2013:271) om ändring i lagen (2012:936) om ändring i abortlagen (1974:595)
Omfattning: ny 3 p övergångsbest. till 2012:936
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13: 204