Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:595 · Visa fulltext
Abortlag (1974:595)
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1974:70, SoU 1974:21, rskr 1974:268
Ändring, SFS 1975:747
Omfattning: ändr. 8 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1980:222
Rubrik: Lag (1980:222) om ändring i abortlagen (1974:595)
Omfattning: upph. 8 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1995:660
Rubrik: Lag (1995:660) om ändring i abortlagen (1974:595)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§.; ny 8 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:142, bet. 1994/95:SoU18, rskr. 1994/95:334
Ändring, SFS 2005:294
Rubrik: Lag (2005:294) om ändring i abortlagen (1974:595)
Omfattning: ny 11 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2007:998
Rubrik: Lag (2007:998) om ändring i abortlagen (1974:595)
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:124, bet. 2007/08:SoU4, rskr. 2007/08:29
Ändring, SFS 2012:936
Rubrik: Lag (2012:936) om ändring i abortlagen (1974:595)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:271
Rubrik: Lag (2013:271) om ändring i lagen (2012:936) om ändring i abortlagen (1974:595)
Omfattning: ny 3 p övergångsbest. till 2012:936
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13: 204