Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:358 · Visa fulltext
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1974-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1974:88, InU 1974:15, rskr 1974:272
Ändring, SFS 1975:356
Rubrik: Lag (1975:356) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 1975-07-01
Förarbeten: Prop. 1975:89, InU 1975:15, rskr 1975:208
Ändring, SFS 1976:594
Rubrik: Lag (1976:594) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 2, 11 §§
Ikraft: 1977-01-01
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1982:87
Rubrik: Lag (1982:87) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1982-04-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1990:1039
Rubrik: Lag (1990:1039) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 7 §§; nya 9 a, 10 a §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:157, 1990/91:AU3, rskr 1990/91:35
Ändring, SFS 2009:417
Rubrik: Lag (2009:417) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2022:837
Rubrik: Lag (2022:837) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 8, 12 §§; nya 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2022-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365