Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:358 · Visa fulltext
Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1974-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1974:88, InU 1974:15, rskr 1974:272
Ändring, SFS 1975:356
Rubrik: Lag (1975:356) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 1975-07-01
Förarbeten: Prop. 1975:89, InU 1975:15, rskr 1975:208
Ändring, SFS 1976:594
Rubrik: Lag (1976:594) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 2, 11 §§
Ikraft: 1977-01-01
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1982:87
Rubrik: Lag (1982:87) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1982-04-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1990:1039
Rubrik: Lag (1990:1039) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 7 §§; nya 9 a, 10 a §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:157, 1990/91:AU3, rskr 1990/91:35
Ändring, SFS 2009:417
Rubrik: Lag (2009:417) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 9 a §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2022:837
Rubrik: Lag (2022:837) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Omfattning: ändr. 8, 12 §§; nya 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2022-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365