Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:262 · Visa fulltext
Kungörelse (1974:262) om anställningstillstånd för utlänning på svenskt fartyg
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Upphävd: 1989-07-01
Ändring, SFS 1975:169
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1975:1366
Omfattning: ändr. 2, 9 §§
Ändring, SFS 1979:1094
Rubrik: Förordning (1979:1094) om ändring i kungörelsen (1974:262) om anställnings- tillstånd för utlänning på svenskt fartyg
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1980:382
Rubrik: Förordning (1980:382) om ändring i kungörelsen (1974:262) om anställnings- tillstånd för utlänning på svenskt fartyg
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1984:835
Rubrik: Förordning (1984:835) om ändring i kungörelsen (1974:262) om anställnings- tillstånd för utlänning på svenskt fartyg
Omfattning: ändr. 4-6, 10 §§
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1989:548
Omfattning: upph.