Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:262 · Visa fulltext
Kungörelse (1974:262) om anställningstillstånd för utlänning på svenskt fartyg
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Upphävd: 1989-07-01
Ändring, SFS 1975:169
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1975:1366
Omfattning: ändr. 2, 9 §§
Ändring, SFS 1979:1094
Rubrik: Förordning (1979:1094) om ändring i kungörelsen (1974:262) om anställnings- tillstånd för utlänning på svenskt fartyg
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1980:382
Rubrik: Förordning (1980:382) om ändring i kungörelsen (1974:262) om anställnings- tillstånd för utlänning på svenskt fartyg
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1984:835
Rubrik: Förordning (1984:835) om ändring i kungörelsen (1974:262) om anställnings- tillstånd för utlänning på svenskt fartyg
Omfattning: ändr. 4-6, 10 §§
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1989:548
Omfattning: upph.