Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:235 · Visa fulltext
Förordning (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ändring, SFS 1982:234
Rubrik: Förordning (1982:234) om ändring i kungörelsen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
Ändring, SFS 1988:479
Rubrik: Förordning (1988:479) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1995:961
Rubrik: Förordning (1995:961) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
Omfattning: ändr. 1 §; ny 1 a §
Ikraft: 1995-08-01
Förarbeten: EGTL364/92 s7
CELEX-nr: 392R3577
Ändring, SFS 1999:346
Rubrik: Förordning (1999:346) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:487
Rubrik: Förordning (1999:487) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2008:1176
Rubrik: Förordning (2008:1176) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1582
Rubrik: Förordning (2010:1582) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2014:1366
Rubrik: Förordning (2014:1366) om ändring i förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
Omfattning: ändr. 1 a, 3 §§
Ikraft: 2015-01-01