Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:212 · Visa fulltext
Bisjukdomsförordning (1974:212)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ändring, SFS 1977:899
Rubrik: Förordning (1977:899) om ändring i bisjukdomskungörelsen (1974:212)
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ändring, SFS 1976:739
Rubrik: Förordning (1976:739) om ändring i bisjukdomskungörelsen (1974:212)
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ändring, SFS 1977:250
Rubrik: Förordning (1977:250) om ändring i bisjukdomskungörelsen (1974:212)
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ändring, SFS 1979:66
Rubrik: Förordning (1979:66) om ändring i bisjukdomskungörelsen (1974:212)
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1982:238
Rubrik: Förordning (1982:238) om ändring i bisjukdomskungörelsen (1974:212)
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1983:215
Rubrik: Förordning (1983:215) om ändring i bisjukdomskungörelsen (1974:212)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:100 (bil. 11 F 5), JoU 1982/83:24, rskr 1982/83:204
Ändring, SFS 1987:832
Rubrik: Förordning (1987:832) om ändring i bisjukdomskungörelsen (1974:212)
Omfattning: ändr. författningsrubr.; nya 2 a §, 13 a § begr. giltighet
Ikraft: 1987-08-15 överg.best.
Ändring, SFS 1988:229
Rubrik: Förordning (1988:229) om ändring i bisjukdomsförordningen (1974:212)
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1988-05-15
Ändring, SFS 1991:1443
Rubrik: Förordning (1991:1443) om ändring i bisjukdomsförordningen (1974:212)
Omfattning: ändr. 2, 2 a, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 §§
Ikraft: 1991-12-10
Ändring, SFS 1992:855
Rubrik: Förordning (1992:855) om ändring i bisjukdomsförordningen (1974:212)
Omfattning: ny 13 a §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1421
Rubrik: Förordning (1993:1421) om ändring i bisjukdomsförordningen (1974:212)
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1998:448
Rubrik: Förordning (1998:448) om ändring i bisjukdomsförordningen (1974:212)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1998-07-01
Ändring, SFS 2004:1375
Rubrik: Förordning (2004:1375) om ändring i bisjukdomsförordningen (1974:212)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2005-02-01
Ändring, SFS 2012:362
Rubrik: Förordning (2012:362) om ändring i bisjukdomsförordningen (1974:212)
Omfattning: ny 1 a §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2019:623
Rubrik: Förordning (2019:623) om ändring i bisjukdomsförordningen (1974:212)
Omfattning: upph. 7 §
Ikraft: 2019-12-01