Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:191 · Visa fulltext
Lag (1974:191) om bevakningsföretag
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Prop. 1974:39, NU 1974:12, rskr 1974:125
Ändring, SFS 1975:687
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1980:588
Rubrik: Lag (1980:588) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: nuvarande 9-12 §§ betecknas 13-16 §§; ändr. 1-3, 5, 6, 8, nya 13-16 §§; nya 9-12 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391
Ändring, SFS 1989:148
Rubrik: Lag (1989:148) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: ändr. 2, 5-15 §§; omtryck
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:63, 1988/89:NU12, rskr 1988/89:113
Ändring, SFS 1995:34
Rubrik: Lag (1995:34) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 2006:517
Rubrik: Lag (2006:517) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 §§; nya 2 a, 3 a, 13 a §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:136, bet. 2005/06:JuU35, rskr. 2005/06:299
Ändring, SFS 2009:311
Rubrik: Lag (2009:311) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: nuvarande 2 a betecknas 16 §; ändr. 5, 6, 8, 9 §§, den nya 16 §; nya 3 b, 4 a, 13 b §§
Ikraft: 2009-06-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:157, bet. 2008/09:JuU12, rskr. 2008/09:221, EUTL255/2005 s22, EUTL363/2006 s141
CELEX-nr: 32005L0036, 32006L0100
Ändring, SFS 2012:79
Rubrik: Lag (2012:79) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 13 b §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Ändring, SFS 2014:582
Rubrik: Lag (2014:582) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: ändr. 5, 13, 15 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:146
Rubrik: Lag (2016:146) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: ändr. 3 b, 4 a §§; ny 4 b §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2023:496
Rubrik: Lag (2023:496) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2023-08-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:106, bet. 2022/23:JuU27, rskr. 2022/23:249