Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:191 · Visa fulltext
Lag (1974:191) om bevakningsföretag
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: Prop. 1974:39, NU 1974:12, rskr 1974:125
Ändring, SFS 1975:687
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1980:588
Rubrik: Lag (1980:588) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: nuvarande 9-12 §§ betecknas 13-16 §§; ändr. 1-3, 5, 6, 8, nya 13-16 §§; nya 9-12 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391
Ändring, SFS 1989:148
Rubrik: Lag (1989:148) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: ändr. 2, 5-15 §§; omtryck
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:63, 1988/89:NU12, rskr 1988/89:113
Ändring, SFS 1995:34
Rubrik: Lag (1995:34) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 2006:517
Rubrik: Lag (2006:517) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 §§; nya 2 a, 3 a, 13 a §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:136, bet. 2005/06:JuU35, rskr. 2005/06:299
Ändring, SFS 2009:311
Rubrik: Lag (2009:311) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: nuvarande 2 a betecknas 16 §; ändr. 5, 6, 8, 9 §§, den nya 16 §; nya 3 b, 4 a, 13 b §§
Ikraft: 2009-06-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:157, bet. 2008/09:JuU12, rskr. 2008/09:221, EUTL255/2005 s22, EUTL363/2006 s141
CELEX-nr: 32005L0036, 32006L0100
Ändring, SFS 2012:79
Rubrik: Lag (2012:79) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 13 b §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Ändring, SFS 2014:582
Rubrik: Lag (2014:582) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: ändr. 5, 13, 15 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:146
Rubrik: Lag (2016:146) om ändring i lagen (1974:191) om bevakningsföretag
Omfattning: ändr. 3 b, 4 a §§; ny 4 b §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG