Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:182 · Visa fulltext
Inkassolag (1974:182)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1974:42, NU 1974:17, rskr 1974:133
Ändring, SFS 1975:744
Omfattning: ändr. 17, 19 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1980:527
Rubrik: Lag (1980:527) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Förarbeten: NU 1979/80:66, rskr 1979/80:415
Ändring, SFS 1980:969
Rubrik: Lag (1980:969) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 11 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:25, rskr 1980/81:82
Ändring, SFS 1981:738
Rubrik: Lag (1981:738) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 1-3, 5, 7, 10, 11, 12, 17 §§, rubr. närmast före 1, 2, 4 §§; nya 10 a, 17 a §§, rubr. närmast före 9, 10, 10 a, 11, 12, 17 a §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:30, rskr 1980/81:429
Ändring, SFS 1981:1055
Rubrik: Lag (1981:1055) om ändring i lagen (1981:738) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: utgår rubr. närmast före 17 a §; ändr. 11 §
Förarbeten: NU 1981/82:3, rskr 1981/82:27
Ändring, SFS 1985:356
Rubrik: Lag (1985:356) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 15, 17 §§
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:90, NU 1984/85:19, rskr 1984/85:243
Ändring, SFS 1988:1396
Rubrik: Lag (1988:1396) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 2, 13 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:143, 1988/89:FiU4, rskr 1988/89:30
Ändring, SFS 1994:1398
Rubrik: Lag (1994:1398) om ändring i inkassolagen (1974:1398)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:51, bet. 1994/95:KU20, rskr. 1994/95:36
Ändring, SFS 1998:381
Rubrik: Lag (1998:381) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1999:73
Rubrik: Lag (1999:73) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 1, 2, 13, 17 §§
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:181, bet. 1998/99:JuU7, rskr. 1998/99:133
Ändring, SFS 2006:691
Rubrik: Lag (2006:691) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2009:415
Rubrik: Lag (2009:415) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2020:1110
Rubrik: Lag (2020:1110) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 2, 10 a, 13, 14, 15, 19 §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:86
Ändring, SFS 2023:716
Rubrik: Lag (2023:716) om ändring i inkassolagen (1974:182)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 10 a, 13, 14, 15, 19 §§; ny 16 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:23, bet. 2023/24:FiU18, rskr. 2023/24:33