Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:174 · Visa fulltext
Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Departement: Finansdepartementet S3
Förarbeten: Prop. 1974:56, SkU 1974:22, rskr 1974:119
Ändring, SFS 1999:936
Rubrik: Lag (1999:936) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2003:648
Rubrik: Lag (2003:648) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:576
Rubrik: Lag (2004:576) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225
Ändring, SFS 2004:805
Rubrik: Lag (2004:805) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:1253
Rubrik: Lag (2004:1253) om ändring i lagen (2004:805) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 § i 2004:805
Förarbeten: Bet. 2004/05:SkU13, rskr. 2004/05:76
Ändring, SFS 2006:600
Rubrik: Lag (2006:600) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-08-18
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277
Ändring, SFS 2009:248
Rubrik: Lag (2009:248) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185
Ändring, SFS 2011:70
Rubrik: Lag (2011:70) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112
Ändring, SFS 2019:783
Rubrik: Lag (2019:783) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2019-12-15
Ändring, SFS 2019:851
Rubrik: Lag (2019:851) om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48