Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:156 · Visa fulltext
Firmalag (1974:156)
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1974:4, LU 1974:6, rskr 1974:56
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 1994:237
Rubrik: Lag (1994:237) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 15, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:122, bet. 1993/94:LU17, rskr. 1993/94:227
Ändring, SFS 1994:1509
Rubrik: Lag (1994:1509) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 2, 6, 9 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:59, bet. 1994/95:LU7, rskr. 1994/95:108
Ändring, SFS 1995:1276
Rubrik: Lag (1995:1276) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:26, bet. 1995/96:LU6, rskr. 1995/96:66 EGTL11/94, s1
CELEX-nr: 394R0040
Ändring, SFS 1996:850
Rubrik: Lag (1996:850) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1998:1458
Rubrik: Lag (1998:1458) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 21 §; nya 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e, 20 f, 20 g, 20 h §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:11, bet. 1998/99:LU5, rskr. 1998/99:24
Ändring, SFS 2003:845
Rubrik: Lag (2003:845) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:92, bet. 2003/04:FiU7, rskr. 2003/04:38
Ändring, SFS 2004:238
Rubrik: Lag (2004:238) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2005:293
Rubrik: Lag (2005:293) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 20 §; ny 18 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2006:689
Rubrik: Lag (2006:689) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 20 g, 20 f §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2009:113
Rubrik: Lag (2009:113) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 15, 19, 20, 20 a, 20 b §§; nya 18 b, 18 c, 18 d, 18 e, 18 f, 18 g §§
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176, EUTL195/2004 s16
CELEX-nr: 32004L0048
Ändring, SFS 2010:1889
Rubrik: Lag (2010:1889) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: upph. 5, 6, 23 §§; ändr. 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25 §§; nya 2 a, 16 a, 16, b, 16, c, 16 d, 16 e, 16 f, 16 g, 16 h, 16 i, 16 j, 16 k, 16 l, 16 m, 16 n, 16, o, 16 p, 16 q, rubr. närmast före 16, 16 b, 16 c, 17, 28, 30 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:225, bet. 2010/11:NU6, rskr. 2010/11:55, EUTL195/2004 s16, EUTL78/2009 s1
CELEX-nr: 32004L0048, 32009R0207
Ändring, SFS 2011:455
Rubrik: Lag (2011:455) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234
Ändring, SFS 2014:250
Rubrik: Lag (2014:250) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 16 b §; ny 16 r §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210
Ändring, SFS 2014:813
Rubrik: Lag (2014:813) om ändring i firmalagen (1974:156
Omfattning: ändr. 10, 16, 16 b §§
Ikraft: 2015-02-21
Förarbeten: Prop. 2013/14:129 bet. 2013/14:UU25, rskr. 2013/14:323
Ändring, SFS 2014:1338
Rubrik: Förordning (2014:1338) om ikraftträdande av lagen (2014:813) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ikrafttr. av 2014:813
Ändring, SFS 2016:197
Rubrik: Lag (2016:197) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: upph. 16 q, 29 §§; ändr. 15, 16 b, 16 j, 16 k, 16 m, 16 p, 16 r, 18 d, 20 b, 24, 25, 28 §§
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:373
Rubrik: Lag (2016:373) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2016-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:123, bet. 2015/16:NU18, rskr. 2015/16:202
Ändring, SFS 2016:1015
Rubrik: Lag (2016:1015) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 10, 13, 14 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31
Ändring, SFS 2017:991
Rubrik: Lag (2017:991) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:221, bet. 2017/18:NU6, rskr. 2017/18:22
Ändring, SFS 2018:276
Rubrik: Lag (2018:276) om ändring i firmalagen (1974:156)
Omfattning: ändr. 18 c, 18 f §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:23
Ändring, SFS 2018:1653
Omfattning: upph.