Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:153 · Visa fulltext
Kungörelse (1974:153) om beslutad ny riksdagsordning
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Prop. 1973:90, KU 1973:26, rskr 1973:265, KU 1974:8, rskr 1974:19
Upphävd: 2014-09-01
Ändring, SFS 1974:1034
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §, tilläggsbest. 2.6.1, 3.9.1, rubr. närmast före tilläggsbest. 7.8.1; ny tilläggsbest. 7.8.2
Förarbeten: KU 1974:65, rskr 1974:384
Ändring, SFS 1975:1056
Omfattning: ändr. 8 kap 10 §, tilläggsbest. 7.2.2, 8.10.2
Förarbeten: KU 1975/76:22, rskr 1975/76:27
Ändring, SFS 1975:1346
Omfattning: ändr. 7 kap 8, 12 §§, tilläggsbest. 1.8.1; ny 1 kap 10 §
Förarbeten: KU 1975/76:26, rskr 1975/76:48
Ändring, SFS 1976:47
Rubrik: Lag (1976:47) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 7.1.1
Förarbeten: KU 1975/76:35, rskr 1975/76:148
Ändring, SFS 1976:219
Rubrik: Lag (1976:219) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. tilläggsbest. 1.2.1; ändr. 1 kap 2, 7 §§, 3 kap 11 §, tilläggsbest. 2.14.1, 4.2.1, 4.6.2, 4.6.7, 4.6.15, 4.6.16
Förarbeten: KU 1975/76:45, rskr 1975/76:249
Ändring, SFS 1976:1006
Rubrik: Lag (1976:1006) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 3.13.1, 8.5.3
Förarbeten: KU 1976/77:13, rskr 1976/77:36
Ändring, SFS 1977:90
Rubrik: Lag (1977:90) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 3.11.2; omtryck
Förarbeten: KU 1976/77:28, rskr 1976/77:149
Ändring, SFS 1978:193
Rubrik: Lag (1978:193) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §, tilläggsbest. 4.2.1
Förarbeten: KU 1977/78:30, rskr 1977/78:175
Ändring, SFS 1979:93
Rubrik: Lag (1979:93) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 2.16.2, 3.11.2
Förarbeten: KU 1978/79:18, rskr 1978/79:129
Ändring, SFS 1979:934
Rubrik: Lag (1979:934) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 9 §, 3 kap 16, 17, 19 §§, 4 kap 8, 10 §§, 5 kap 1-3, 8, 10, 12 §§, tilläggsbest. 2.7.1, 2.7.3; nya tilläggsbest. 5.1.3, 5.3.1; omtryck
Förarbeten: Prop. 1978/79:195, KU 1978/79:39, rskr 1978/79:359, KU 1979/80:1, rskr 1979/80:2
Ändring, SFS 1981:287
Rubrik: Lag (1981:287) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 2 §§, tilläggsbest. 3.11.2, 6.1.1, 7.1.1
Förarbeten: KU 1980/81:21, rskr 1980/81:220
Ändring, SFS 1981:1097
Rubrik: Lag (1981:1097) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Förarbeten: KU 1981/82:10, rskr 1981/82:25
Ändring, SFS 1983:86
Rubrik: Riksdagsordning (1983:86)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1983:175
Rubrik: Lag (1983:175) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 4.11.1
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: KU 1982/83:25, rskr 1982/83:207
Ändring, SFS 1983:474
Rubrik: Lag (1983:474) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 4.2.1, 4.6.2, 4.6.5, 4.6.8, 4.6.9, 4.6.11, 4.6.14 - 4.6.16
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Förs. 1981/82:22, KU 1982/83:31, rskr 1982/83:320
Ändring, SFS 1983:954
Rubrik: Lag (1983:954) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. 5 kap 9 §; ändr. 5 kap 1, 6 §§
Ikraft: 1984-01-06
Förarbeten: KU 1980/81:21, rskr 1980/81:220, KU 1983/84:9, rskr 1983/84:49
Ändring, SFS 1983:1060
Rubrik: Lag (1983:1060) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Förs. 1982/83:25, KU 1983/84:5, rskr 1983/84:44
Ändring, SFS 1984:1031
Rubrik: Lag (1984:1031) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 2 kap 6, 7 §§, 5 kap 1, 3 §§, tilläggsbest. 2.7.2, 5.1.1
Ikraft: 1985-02-01
Förarbeten: KU 1984/85:11, rskr 1984/85:39
Ändring, SFS 1985:517
Rubrik: Lag (1985:517) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 4.6.5, 4.6.7, 4.6.16, 7.1.1; nya tilläggsbest. 6.1.3, 6.2.3
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:190, KU 1984/85:36, rskr 1984/85:397
Ändring, SFS 1985:867
Rubrik: Lag (1985:867) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. 8 kap 4, 5 §§; ändr. 4 kap 5 §; ny 4 kap 16 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:83, KU 1984/85:34, rskr 1984/85:295, KU 1985/86:1, rskr 1985/86:1
Ändring, SFS 1985:1054
Rubrik: Lag (1985:1054) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 2.4.1
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Förs. 1984/85:26, KU 1985/86:6, rskr 1985/86:41
Ändring, SFS 1985:1068
Rubrik: Lag (1985:1068) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. tilläggsbest. 8.5.2-8.5.5; ändr. tilläggsbest. 4.8.1, 8.5.1; omtryck
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:83, KU 1985/86:10, rskr 1985/86:83
Ändring, SFS 1986:261
Rubrik: Lag (1986:261) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 7.1.1
Ikraft: 1986-06-15 överg.best.
Förarbeten: KU 1985/86:26, rskr 1985/86:280
Ändring, SFS 1986:421
Rubrik: Lag (1986:421) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 6.1.3, 6.2.3
Ikraft: 1986-09-01
Förarbeten: KU 1985/86:30, rskr 1985/86:309
Ändring, SFS 1986:764
Rubrik: Lag (1986:764) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 8 kap 10 §, tilläggsbest. 8.10.1
Ikraft: 1986-12-01 överg.best.
Förarbeten: Förs. 1985/86:6, KU 1986/87:2, rskr 1986/87:3
Ändring, SFS 1986:1385
Rubrik: Lag (1986:1385) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, tilläggsbest. 6.1.3, 6.2.3
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: KU 1986/87:14, rskr 1986/87:102
Ändring, SFS 1987:50
Rubrik: Lag (1987:50) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. tilläggsbest. 8.5.1, rubr. närmast före tilläggsbest. 8.5.1; ändr. tilläggsbest. 8.8.1, rubr. närmast före tilläggsbest. 8.8.1; ny tilläggsbest. 8.8.2
Ikraft: 1987-04-01
Förarbeten: KU 1986/87:19, rskr 1986/87:111
Ändring, SFS 1987:60
Rubrik: Lag (1987:60) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 8 kap 10 §
Ikraft: 1987-03-25 överg.best.
Förarbeten: KU 1986/87:22, rskr 1986/87:116
Ändring, SFS 1987:723
Rubrik: Lag (1987:723) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 6.1.3, 6.2.3
Ikraft: 1987-09-01
Förarbeten: KU 1986/87:34, rskr 1986/87:321
Ändring, SFS 1987:808
Rubrik: Lag (1987:808) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 4.6.5
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1987:1226
Rubrik: Lag (1987:1226) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ny tilläggsbest. 8.13.1
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: KU 1987/88:20, rskr 1987/88:66
Ändring, SFS 1987:1299
Rubrik: Lag (1987:1299) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 4 kap 10, 12 §§, tilläggsbest. 7.2.3, 8.12.2; nya tilläggsbest. 4.12.1, 4.12.2
Ikraft: 1988-02-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:22, KU 1987/88:18, rskr 1987/88:73
Ändring, SFS 1988:81
Rubrik: Lag (1988:81) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 3.11.2
Ikraft: 1988-04-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:11, KU 1987/88:24, rskr 1987/88:118
Ändring, SFS 1988:143
Rubrik: Lag (1988:143) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 2.4.1, 4.12.2
Ikraft: 1988-05-01
Förarbeten: Förs. 1987/88:9, KU 1987/88:34, rskr 1987/88:167
Ändring, SFS 1988:899
Rubrik: Lag (1988:899) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. tilläggsbest. 3.11.2, 3.13.1; ändr. 3 kap 2, 11, 13 §§, 4 kap 1, 7, 8, 10, 11 §§, tilläggsbest. 4.6.3, 4.6.9, 4.6.15, 6.1.3, 6.2.3; ny tilläggsbest. 4.8.2
Ikraft: 1988-09-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:22, KU 1987/88:43, rskr 1987/88:405
Ändring, SFS 1988:1014
Rubrik: Lag (1988:1014) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 4.3.1
Ikraft: 1988-10-10
Förarbeten: KU 1988/89:1, rskr 1988/89:1
Ändring, SFS 1988:1445
Rubrik: Lag (1988:1445) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §, 9 kap 4 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:143, KU 1987/88:1, rskr 1987/88:4, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1446
Rubrik: Lag (1988:1446) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 3.8.3, 4.6.1, 4.6.2, 7.1.1; omtryck
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:143, KU 1987/88:1, rskr 1987/88:4, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1989:187
Rubrik: Lag (1989:187) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Förs. 1988/89:23, 1988/89:KU35, rskr 1988/89:210
Ändring, SFS 1989:674
Rubrik: Lag (1989:674) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 6.1.3, 6.2.3
Ikraft: 1989-09-01
Förarbeten: 1988/89:KU37, rskr 1988/89:317
Ändring, SFS 1989:811
Rubrik: Lag (1989:811) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §; ny tilläggsbest. 5.10.2
Ikraft: 1989-12-01
Förarbeten: 1989/90:KU20, rskr 1989/90:7
Ändring, SFS 1989:878
Rubrik: Lag (1989:878) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 4 kap 7 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: 1989/90:KU19, rskr 1989/90:20
Ändring, SFS 1989:1058
Rubrik: Lag (1989:1058) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 4.6.5, 4.6.14, 4.6.16
Ikraft: 1990-01-15
Förarbeten: 1989/90:KU24, rskr 1989/90:41
Ändring, SFS 1989:1059
Rubrik: Lag (1989:1059) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 2.16.1, 2.16.2
Ikraft: 1990-02-01
Förarbeten: 1989/90:KU25, rskr 1989/90:66
Ändring, SFS 1990:126
Rubrik: Lag (1990:126) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 2.14.1, 3.9.1
Ikraft: 1990-05-01
Förarbeten: 1989/90:KU37, rskr 1989/90:179
Ändring, SFS 1990:532
Rubrik: Lag (1990:532) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. tilläggsbest. 4.8.2; ändr. 3 kap 2 §, 4 kap 2, 7, 8, 10 §§, tilläggsbest. 4.3.1, 6.2.3
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: 1989/90:KU36, rskr 1989/90:303
Ändring, SFS 1990:758
Rubrik: Lag (1990:758) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 9.8.1
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: 1989/90:KU40, rskr 1989/90:344
Ändring, SFS 1990:1506
Rubrik: Lag (1990:1506) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 8.10.1, 8.10.2
Ikraft: 1991-10-01
Förarbeten: 1990/91:KU8, rskr 1990/91:29
Ändring, SFS 1991:432
Rubrik: Lag (1991:432) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 6 kap 1 §, tilläggsbest. 6.2.3
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: 1990/91:KU42, rskr 1990/91:256
Ändring, SFS 1991:1157
Rubrik: Lag (1991:1157) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 4.6.5, 4.6.7, 4.6.10, 4.6.11, 4.6.13, 4.6.16
Ikraft: 1991-10-01
Förarbeten: 1990/91:KU47, rskr 1990/91:371
Ändring, SFS 1992:43
Rubrik: Riksdagsordning (1992:43)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1992:86
Rubrik: Lag (1992:86) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. tilläggsbest. 1.4.1; ändr. 1 kap. 4 §; ny 8 kap. 14 §
Ikraft: 1992-04-01
Förarbeten: 1991/92:KU24, rskr 1991/92:120
Ändring, SFS 1992:793
Rubrik: Lag (1992:793) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, tilläggsbest. 6.2.3
Ikraft: 1992-10-01
Förarbeten: 1991/92:KU37, rskr 1991/92:306
Ändring, SFS 1992:1550
Rubrik: Lag (1992:1550) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. tilläggsbest. 6.2.3; ändr. 3 kap 4 §, 4 kap 7 §, 8 kap 14 §, tilläggsbest. 6.1.1, 6.2.2, 7.1.1
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Bet. 1992/93:KU16, rskr 1992/93:143
Ändring, SFS 1992:1603
Rubrik: Lag (1992:1603) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 9.8.1
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:126, bet. 1992/93:FiU6, rskr 1992/93:121
Ändring, SFS 1993:962
Rubrik: Lag (1993:962) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 8 kap. 14 §, tilläggsbest. 7.1.1
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Bet. 1992/93:KU37, rskr. 1992/93:436
Ändring, SFS 1993:1423
Rubrik: Lag (1993:1423) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 7.2.2; nya 8 kap 4 §, tilläggsbest. 8.4.1
Ikraft: 1993-12-15 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU11, rskr. 1993/94:62
Ändring, SFS 1993:1596
Rubrik: Lag (1993:1596) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 2.6.1, 2.7.2, 2.7.4, 3 kap 2 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Jfr bet. 1993/94:KU8, rskr. 1993/94:94
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1993:962
Ändring, SFS 1994:1031
Rubrik: Lag (1994:1031) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: 1993/94:TK3, bet. 1993/94:KU18, rskr. 1993/94:422
Ändring, SFS 1994:1471
Rubrik: Lag (1994:1471) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ny 3 kap 2 a §
Ikraft: 1995-01-01 gäller t.o.m. 1996-12-31
Förarbeten: Förs. 1993/94:TK2, bet. 1993/94:KU18, 1994/95:KU2, rskr. 1993/94:425, 1994/95:4
Ändring, SFS 1994:1472
Rubrik: Lag (1994:1472) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. 1 kap 3, 4 §§, 3 kap 14 §, 4 kap 16 §, 5 kap 11 §, tilläggsbest. 3.11.3, 5.11.1, rubr. närmast före tilläggsbest. 5.11.1,; nuvarande 2 kap 5, 6 §§, tilläggsbest. 2.6.1, 2.6.2 betecknas 2.4.2, 2 kap 5 §, 2.5.1, 2.5.2; ändr. 1 kap 2, 6, 7 §§, den nya 2 kap 5 §, 3 kap 2, 4, 5, 10, 11, 12, 15 §§, 4 kap 2, 5, 11 §§, 5 kap 3, 10, 12 §§, tilläggsbest. 1.8.1, 2.15.4, 2.16.2. 3.11.1, 4.8.1, 4.11.1, 4.11.3, 5.10.1, 5.10.2, 5.12.1, 6.1.1, 6.2.2, 7.1.1, rubr. närmast före tilläggsbest. 2.4.1, 2.6.1, 3.11.1.; nya 2 kap 6 §, 6 kap 3 §, tilläggsbest. 2.6.1, 6.3.1, 6.3.2, rubr. närmast före tilläggsbest. 2.5.1
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Förs. 1993/94:TK1, prop. 1993/94:77, bet. 1993/94:KU18, 1994/95:KU2, rskr. 1993/94:425, 1994/95:4
Ändring, SFS 1994:1473
Rubrik: Lag (1994:1473) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: nuvarande 5 kap 12 § betecknas 5 kap 11 §; ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 2, 3, 4, 7, 10, 11, 19 §§, 4 kap 5, 8 §§; nya 5 kap 12 §, tilläggsbest. till 3.2.1, rubr. närmast före 3.2.1
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Förs. 1993/94:TK2, bet. 1993/94:KU18, 1994/95:KU2, rskr. 1993/94:425, 1994/95:4
Ändring, SFS 1994:1651
Rubrik: Lag (1994:1651) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 10 §, 8 kap 14 §; nya 8 kap 15, 16, 17, 18, 19 §§, tilläggsbest. 8.14.1, 8.17.1, 8.17.2
Ikraft: 1994-12-16 överg.best.
Förarbeten: Förs. 1994/95:TK1, bet. 1994/95:KU22, rskr. 1994/95:65
Ändring, SFS 1994:1652
Rubrik: Lag (1994:1652) om ändring i lagen (1994:1472) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 7.1.1 i 1994:1472
Förarbeten: Förs. 1994/95:TK1, bet. 1994/95:KU22, rskr. 1994/95:65
Ändring, SFS 1995:272
Rubrik: Riksdagsordning (1995:272)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1995:403
Rubrik: Lag (1995:403) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 8 kap 10 §, tilläggsbest. 7.2.2, 8.10.2
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Bet. 1994/95:KU33, rskr. 1994/95:276
Ändring, SFS 1995:566
Rubrik: Lag (1995:566) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 3.8.2
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Bet. 1994/95:KU48, rskr. 1994/95:328
Ändring, SFS 1995:1678
Rubrik: Lag (1995:1678) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. tilläggsbest. 6.2.1, 6.2.2, rubr. närmast före tilläggsbest. 6.2.1; nuvarande tilläggsbest. 6.3.2 betecknas 6.4.2; ändr. 6 kap 1, 2, 3 §§, tilläggsbest. 2.7.3, 2.14.1, 2.15.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, rubr. närmast före tilläggsbest. 6.3.1; nya 6 kap 4 §, tilläggsbest. 6.4.1, rubr. närmast före tilläggsbest. 6.4.1
Ikraft: 1996-02-01 överg.best.
Förarbeten: Förs. 1995/96:TK1, bet. 1995/96:KU18, rskr. 1995/96:137
Ändring, SFS 1996:158
Rubrik: Lag (1996:158) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: nuvarande tilläggsbest. 5.12.1 betecknas 5.11.1; ändr. tilläggsbest. 3.6.2, 4.6.1-4.6.16; ny tilläggsbest. 5.12.1, rubr. före tilläggsbest. 5.11.1
Ikraft: 1996-04-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1995/96:KU21, rskr. 1995/96:158
Ändring, SFS 1996:1060
Rubrik: Lag (1996:1060) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 5 kap 12 §, rubr. närmast före tilläggsbest. 3.2.1; ny tilläggsbest. 3.2.2
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Bet. 1996/97:KU3, rskr. 1996/97:28
Ändring, SFS 1996:1530
Rubrik: Lag (1996:1530) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. 8 kap 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, tilläggsbest. 8.14.1, 8.17.1, 8.17.2; ändr. 3 kap 6 §; nytt 10 kap
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Bet. 1996/97:KU2, rskr. 1996/97:75
Ändring, SFS 1997:160
Rubrik: Lag (1997:160) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 7.4.2
Ikraft: 1997-06-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:70, bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177
Ändring, SFS 1998:731
Rubrik: Lag (1998:731) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 2 §§, tilläggsbest. 1.7.2, 9.1.2; ny tilläggsbest. 9.1.3
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Förs. 1997/98:RFK4, bet. 1997/98:KU34, rskr. 1997/98:299
Ändring, SFS 1998:733
Rubrik: Lag (1998:733) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 7.1.1
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1997/98:KU35, rskr. 1997/98:302
Ändring, SFS 1998:734
Rubrik: Lag (1998:734) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. tilläggsbest. 2.15.3; ändr. 2 kap 14, 15 §§, 6 kap 1 §, tilläggsbest. 2.14.1, 2.14.2, 2.15.1, 4.2.1, 4.6.9, 4.6.11, 4.6.13, 4.6.14, 4.6.15, 6.1.3
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Förs. 1997/98:TK1, bet. 1997/98:KU27, rskr. 1997/98:288
Ändring, SFS 1998:1403
Rubrik: Lag (1998:1403) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. tilläggsbest. 9.8.1; ändr. 3 kap 8 §, 8 kap 6 §, 9 kap 8 §, tilläggsbest. 3.8.3
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, 1998/99:KU2, rskr. 1997/98:147, 1998/99:6
Ändring, SFS 1998:1450
Rubrik: Riksdagsordning (1998:1450)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2000:418
Rubrik: Lag (2000:418) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. tillägsbest. 1.7.3, 2.4.2, 9.1.3; ändr. 1 kap 2, 7 §§, 2 kap 6, 10, 13 §§, 9 kap 1, 2, 3, 4, 8 §§, tilläggsbest. 1.7.1, 1.7.2, 2.14.2, 3.8.2, 6.1.1, 6.4.1, 9.1.2, 9.7.1; ny 1 kap 11 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: 1999/2000:TK1, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Ändring, SFS 2000:1062
Rubrik: Lag (2000:1062) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 4.6.1, 5.12.1
Ikraft: 2000-11-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:KU4, rskr. 2000/01:19
Ändring, SFS 2001:581
Rubrik: Lag (2001:581) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 5 kap 12 §, 10 kap 1, 6, 7 §§, tilläggsbest. 3.2.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.6, 4.6.12, 4.6.13, 4.6.15, 5.12.1; ny 4 kap 16 §
Ikraft: 2001-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:100, bet. 2000/01:KU23, rskr. 2000/01:275
Ändring, SFS 2002:651
Rubrik: Lag (2002:651) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 4.6.7, 5.12.1
Ikraft: 2002-09-23 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:100, bet. 2001/02:KU37, rskr. 2001/02:335
Ändring, SFS 2002:910
Rubrik: Lag (2002:910) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 10 kap 1 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:72, bet. 2001/02:KU18, 2002/03:KU6, prot. 2001/02:124, rskr. 2002/03:15
Ändring, SFS 2002:1021
Rubrik: Lag (2002:1021) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: nuvarande 8 kap 12, 13 §§, tilläggsbest. 8.12.1, 8.12.2, 8.13.1 betecknas 8 kap 14, 15 §§, 8.14.1, 8.14.2, 8.15.1; ändr. 3 kap 8 §, 8 kap 11 §, 9 kap 4, 8 §§, tilläggsbest. 3.8.3, 4.6.1, 4.6.2, 7.2.2; nya 8 kap 5, 12, 13 §§, tilläggsbest. 8.5.1, 8.11.1, 8.13.1
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:180
Rubrik: Lag (2003:180) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU15, rskr. 2002/03:130
Ändring, SFS 2003:181
Rubrik: Lag (2003:181) om ändring i lagen (2002:1021) om ändring i riksdagsordning
Omfattning: upph. 3 kap 8 §, 8 kap 11, 12, 13 §§, 9 kap 4, 8 §§, tilläggsbest. 3.8.3, 4.6.1, 4.6.2, 8.11.1, 8.13.1 i 2002:1021
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU15, rskr. 2002/03:130
Ändring, SFS 2003:471
Rubrik: Lag (2003:471) om ändring i lagen (2003:181) om ändring i lagen (2002:1021) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. 2003:181
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU22, rskr. 2002/03:241
Ändring, SFS 2003:472
Rubrik: Lag (2003:472) om ändring i lagen (2002:1021) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. 2002:1021 utom såvitt avser 8 kap 5 §, tilläggsbest. 7.2.2, 8.5.1; ändr. ikrafttr.
Förarbeten: Bet. 2002/03:KU22, rskr. 2002/03:241
Ändring, SFS 2003:473
Rubrik: Lag (2003:473) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 4.6.14, 5.12.1
Ikraft: 2003-09-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:KU22, rskr. 2002/03:241
Ändring, SFS 2003:594
Rubrik: Riksdagsordning (2003:594)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2003:1057
Rubrik: Lag (2003:1057) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 5.4.1
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Bet. 2003/04:KU5, rskr. 2003/04:76
Ändring, SFS 2006:127
Rubrik: Lag (2006:127) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 2.4.1, 4.13.2, 10.7.4
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS1, bet. 2005/06:KU16, rskr. 2005/06:154
Ändring, SFS 2006:885
Rubrik: Lag (2006:885) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. tilläggsbest. 4.6.16; ändr. 3 kap 11 §, 4 kap 9 §, 5 kap 10 §, tilläggsbest. 2.5.1, 4.2.1, 4.6.1, 4.6.5, 4.6.7, 4.6.8, 4.6.12, 4.6.13, 4.6.14, 4.6.15, 4.12.2, 5.12.1, 7.4.2, 7.4.3, rubr. närmast före tilläggsbest. 4.9.1; ny tilläggsbest. 4.9.2
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:KU21, rskr. 2005/06:335
Ändring, SFS 2006:886
Rubrik: Lag (2006:886) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: nuvarande tilläggsbest. 10.4.1 betecknas 10.5.1; ändr. tilläggsbest. 2.7.1
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:KU21, rskr. 2005/06:335
Ändring, SFS 2006:994
Rubrik: Lag (2006:994) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS4, bet. 2005/06:KU33, rskr. 2005/06:379
Ändring, SFS 2006:1437
Rubrik: Lag (2006:1437) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. 10 kap 6 §; nuvarande 10 kap 4, 5 §§ betecknas 10 kap 5, 6 §§; ändr. 10 kap 1, 3, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 10 kap 3 §; nya 3 kap 14 a §, 10 kap 4 §, rubr. närmast före 3 kap 14 a §, 10 kap 4 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RS3, bet. 2005/06:KU21 och 2006/07:KU3, rskr. 2005/06:133 och 2006/07:25
Ändring, SFS 2007:87
Rubrik: Lag (2007:87) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 8.12.2
Ikraft: 2007-04-01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RRS28, bet. 2006/07:KU6, rskr. 2006/07:104
Ändring, SFS 2007:343
Rubrik: Lag (2007:343) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. rubr. närmast före 10 kap 6 §; ändr. 8 kap 5 §, tilläggsbest. 7.4.3, 8. 5. 1, rubr. närmast före 8 kap 5 §, rubr. närmast före 10 kap 4 sätts närmast före 10 kap 5 §, rubr. närmast före 10 kap 5 sätts närmast före 10 kap 6 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Framst. 2006/07:RS1, bet. 2006/07:KU21, rskr. 2006/07:172
Ändring, SFS 2007:726
Rubrik: Riksdagsordning (2007:726)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2008:757
Rubrik: Lag (2008:757) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 4.6.7, 4.6.14, 4.6.15, 5.12.1
Ikraft: 2008-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:100, bet. 2007/08:KU24, rskr. 2007/08:265
Ändring, SFS 2009:176
Rubrik: Lag (2009:176) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. tilläggsbest. 9.7.1; ändr. 3 kap. 11 §, 6 kap. 1 §, 9 kap. 1, 7, 8 §§, 10 kap. 3 §, tilläggsbest. 1.5.2, 3.1.1, 3.6.1, 3.8.1, 3.9.1, 5.6.2, 6.1.1, 6.4.1, 7.2.2, 7.4.4, 9.1.1, rubr. närmast före 9 kap. 1, 7 §§; ny tilläggsbest. 2.1.1
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2008/09:RS1, bet. 2008/09:KU14, rskr. 2008/09:180
Ändring, SFS 2009:928
Rubrik: Lag (2009:928) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 4.6.13, 5.12.1
Ikraft: 2009-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:100, bet. 2008/09:KU26, rskr. 2008/09:306
Ändring, SFS 2009:1332
Rubrik: Lag (2009:1332) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: nuvarande 10 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, tilläggsbest. 10.5.1, 10.7.1, 10.7.2, 10.7.3, 10.7.4 betecknas 10 kap. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 §§, resp. 10.9.1, 10.11.1, 10.11.2, 10.11.3, 10.11.4; ändr. 3 kap. 14 a §, 4 kap. 4 §, tilläggsbest. 2.7.1, 4.6.2, 5.12.1, rubr. närmast före 10 kap. 3 §, nya 10 kap. 3, 5 §§; nya 10 kap. 1, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 10 kap. 1, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2009-12-01
Förarbeten: Framst. 2008/09:RS4, bet. 2009/10:KU2, rskr. 2009/10:41
Ändring, SFS 2009:1575
Rubrik: Lag (2009:1575) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 5.12.1; rubr. närmast före 10 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§ sätts närmast före 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Bet. 2009/10:KU33, rskr. 2009/10:137
Ändring, SFS 2010:867
Rubrik: Lag (2010:867) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. rubr. före 10 kap. 2 §; ändr. 7 kap. 3, 8 §§, 10 kap. 6, 8 §§, tilläggsbest. 4.6.9, 4.6.11, 5.12.1, 8.16.1; ny tilläggsbest. 5.13.2
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:KU39, rskr. 2009/10:333
Ändring, SFS 2010:1411
Rubrik: Lag (2010:1411) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2, 7 §§, 2 kap. 4, 9 §§, 3 kap. 2, 14, 16, 17 §§, 4 kap. 4, 5, 6, 9, 11 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 11 §, 8 kap. 2, 3, 8, 10, 11, 15, 16 §§, 10 kap. 2, 9 §§, tilläggsbest. 2.7.1, 4.9.1, 4.12.1, 5.4.1, 5.11.1, 7.10.1, 8.9.2, rubr. närmast före 7 kap. 11 §, 8 kap. 16 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:80, bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21
Ändring, SFS 2010:1417
Rubrik: Lag (2010:1417) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: upph. tilläggsbest. 8.14.1; ändr. 3 kap. 8 §, 8 kap. 12, 14 §§, 9 kap. 4, 8 §§, tilläggsbest. 3.8.5, 4.6.1, 4.6.2, 7.8.3, 7.13.1; nya 3 kap. 8 a §, 4 kap. 18 a §, tilläggsbest. 3.8a.1, 3.8a.2, rubr. närmast före 3 kap. 8 a §, 4 kap. 18 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS4, bet. 2009/10:KU17, rskr. 2009/10:301, bet. 2010/11:KU2, rskr. 2010/11:25
Ändring, SFS 2011:209
Rubrik: Lag (2011:209) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 3.2.3
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177
Ändring, SFS 2011:406
Rubrik: Lag (2011:406) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 7.2.2, rubr. närmast före tilläggsbest. 8.16.1; ny tilläggsbest. 8.16.2
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21
Ändring, SFS 2012:393
Rubrik: Lag (2012:393) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. 2 kap. 15 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 5 §, 5 kap. 10, 12 §§, 9 kap. 4 §, tilläggsbest. 2.15.1, 4.6.2, 5.6.1, 5.6.2, 6.1.3, 6.4.1
Ikraft: 2012-08-01
Förarbeten: Framst. 2011/12:RS1, bet. 2011/12:KU23, rskr. 2011/12:226
Ändring, SFS 2012:468
Rubrik: Lag (2012:468) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 4.6.5, 4.6.8, 4.6.9, 5.12.1
Ikraft: 2012-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:100, bet. 2011/12:KU24, rskr. 2011/12:273
Ändring, SFS 2012:747
Rubrik: Lag (2012:747) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 3.8a.2
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Framst. 2011/12:RS3, bet. 2012/13:KU5, rskr. 2012/13:31
Ändring, SFS 2013:763
Rubrik: Lag (2013:763) om ändring i riksdagsordningen
Omfattning: ändr. tilläggsbest. 7.2.2, 7.13.1; ny 8 kap. 4 a §, ny tilläggsbest. 8.4a.1, rubr. närmast före 8 kap. 4 a §
Ikraft: 2014-05-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5
Ändring, SFS 2014:801
Omfattning: upph.