Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:152 · Visa fulltext
Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Prop. 1973:90, KU 1973:26, rskr 1973:265, KU 1974:8, rskr 1974:19
Ändring, SFS 1976:870
Rubrik: Lag (1976:870) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 19 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:112, KU 1975/76:51, rskr 1975/76:362, KU 1976/77:1, rskr 1976/77:2
Ändring, SFS 1976:871
Rubrik: Lag (1976:871) om ändring i regeringsformen
Omfattning: nuvarande 1 kap 2-8 §§ betecknas 1 kap 3-9 §§; ändr. 1 kap 9 §, 2 kap, 8 kap 1, 3, 7, 10, 11 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 1, 3, 6 §§; ny 1 kap 2 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1975/76:209, KU 1975/76:56, rskr 1975/76:414, KU 1976/77:1, rskr 1976/77:2
Ändring, SFS 1979:932
Rubrik: Lag (1979:932) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:71, KU 1977/78:36, rskr 1977/78:233, KU 1979/80:1, rskr 1979/80:2
Ändring, SFS 1979:933
Rubrik: Lag (1979:933) om ändring i regeringsformen
Omfattning: nuvarande 13 kap 7-11 §§ betecknas 13 kap 8-12 §§; ändr. 2 kap 7, 9, 10, 12, 18, 20 §§, 8 kap 1, 4, 7, 15, 16, 18 §§, 10 kap 5 §, 9 p övergångsbest.; nya 11 kap 14 §, 13 kap 7 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1978/79:195, KU 1978/79:39, rskr 1978/79:359, KU 1979/80:1, rskr 1979/80:2
Ändring, SFS 1982:937
Rubrik: Lag (1982:937) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1981/82:77, KU 1981/82:36, rskr 1981/82:263, KU 1982/83:1, rskr 1982/83:1
Ändring, SFS 1982:940
Rubrik: Lag (1982:940) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 13 kap 3, 10 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1981/82:52, KU 1981/82:16, rskr 1981/82:67, KU 1982/83:1, rskr 1982/83:1
Ändring, SFS 1985:862
Rubrik: Lag (1985:862) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1976:871
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:83, KU 1984/85:20, rskr 1984/85:117, KU 1985/86:1, rskr 1985:86
Ändring, SFS 1985:863
Rubrik: Lag (1985:863) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ny 13 kap 13 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:83, KU 1984/85:18, rskr 1984/85:116, KU 1985/86:1, rskr 1985/86:1
Ändring, SFS 1985:864
Rubrik: Lag (1985:864) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest., övergångsbest. till 1982:937; nya 10-14 p övergångsbest.
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:36, KU 1984/85:16 rskr 1984/85:54, Ku 1985/86:1 rskr 1985/86:1
Ändring, SFS 1985:865
Rubrik: Lag (1985:865) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:61, KU 1984/85:21, rskr 1984/85:121, KU 1985/86:1 rskr 1985/86:1
Ändring, SFS 1985:866
Rubrik: Lag (1985:866) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 kap 11 §; omtryck
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:83, KU 1984/85:34, rskr 1984/85:295, KU 1985/86:1, rskr 1985/86:1
Ändring, SFS 1988:1437
Rubrik: Lag (1988:1437) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 kap 11 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: KU 1986/87:19, rskr 1986/87:111, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1438
Rubrik: Lag (1988:1438) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 13 kap 2, 3, 7, 8, 10, 11 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:6, KU 1987/88:16, rskr 1987/88:113, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1439
Rubrik: Lag (1988:1439) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 20 §§, 8 kap 18 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:57, KU 1987/88:19, rskr 1987/88:117, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1440
Rubrik: Lag (1988:1440) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 11 kap 11 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:58, KU 1987/88:35, rskr 1987/88:168, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1441
Rubrik: Lag (1988:1441) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9, 10, 12 p övergångsbest.
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:31, KU 1987/88:39, rskr 1987/88:181, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1442
Rubrik: Lag (1988:1442) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 15 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:22, KU 1987/88:32, rskr 1987/88:182, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1443
Rubrik: Lag (1988:1443) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 2 kap 12, 14 §§, 3 kap 2, 10 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:151, KU 1987/88:36, rskr 1987/88:290, prop. 1987/88:32, KU 1987/88:33, rskr 1987/88:314, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1444
Rubrik: Lag (1988:1444) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 kap 10, 12, 13 §§; omtryck
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:143, KU 1987/88:1, rskr 1987/88:4, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1991:1471
Rubrik: Lag (1991:1471) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1 §, 8 kap 18 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop 1990/91:64, 1990/91:KU21, rskr 1990/91:254, 1991/92:KU1, rskr 1991/92:2
Ändring, SFS 1991:1501
Rubrik: Lag (1991:1501) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 11, 13, 14 §§, 9 kap 13 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: 1990/91:KU20, rskr 1990/91:101, 1991/92:KU2, rskr 1991/92:3
Ändring, SFS 1991:1502
Rubrik: Lag (1991:1502) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 11 kap 1 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:66, 1990/91:KU23, rskr 1990/91:178, 1991/92:KU2, rskr 1991/92:3
Ändring, SFS 1991:1503
Rubrik: Lag (1991:1503) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9, 10 p övergångsbest.; omtryck
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:67, 1990/91:KU24, rskr 1990/91:117, 1991/92:KU2, rskr 1991/92:3
Ändring, SFS 1994:1375
Rubrik: Lag (1994:1375) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §, 10 kap 5 §
Ikraft: 1994-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:114, bet. 1993/94:KU21, 1994/95:KU9, rskr. 1993/94:275, 1994/95:24
Ändring, SFS 1994:1468
Rubrik: Lag (1994:1468) om ändring i regeringsformen
Omfattning: nuvarande 2 kap 20 § betecknas 2 kap 22 §; ändr. 2 kap 18, 22 §§, 8 kap 18 §; nya 2 kap 20, 21, 23 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:117, bet. 1993/94:KU24, 1994/95:KU5, rskr. 1993/94:246, 1994/95:11
Ändring, SFS 1994:1469
Rubrik: Lag (1994:1469) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 3, 6 §§, 5 kap 2, 4 §§, 13 kap 12 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:115, bet. 1993/94:KU44, 1994/95:KU1, rskr. 1993/94:315, 1994/95:3
Ändring, SFS 1994:1470
Rubrik: Lag (1994:1470) om ändring i regeringsformen
Omfattning: upph. 8 kap 6 §; ändr. 4 kap 3 §, 9 kap 4 §, 12 kap 7 §, 13 kap 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU18, 1994/95:KU2, rskr. 1993/94:424, 1994/95:4
Ändring, SFS 1994:1480
Rubrik: Lag (1994:1480) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §, 11 kap 11 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:116, bet. 1993/94:KU36, 1994/95:KU7, rskr. 1993/94:359, 1994/95:13
Ändring, SFS 1994:1481
Rubrik: Lag (1994:1481) om ändring i regeringsformen
Omfattning: upph. 9 kap 11 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:77, bet. 1993/94:KU19, 1994/95:KU3, rskr. 1993/94:264, 1994/95:7
Ändring, SFS 1994:1483
Rubrik: Lag (1994:1483) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §; omtryck
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1992/93:KU5, 1994/95:KU8, rskr. 1992/93:31, 1994/95:25
Ändring, SFS 1998:1402
Rubrik: Lag (1998:1402) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 kap 12 §; ny 9 kap 11 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, 1998/99:KU2, rskr. 1997/98:147, 1998/99:6
Ändring, SFS 1998:1435
Rubrik: Lag (1998:1435) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, 1998/99:KU3, rskr. 1997/98:180, 1998/99:1
Ändring, SFS 1998:1437
Rubrik: Lag (1998:1437) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 8 kap 18 §; omtryck
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Ändring, SFS 1998:1700
Rubrik: Lag (1998:1700) om ändring i regeringsformen
Omfattning: upph. 9-13 p övergångsbest., 3 p övergångsbest. till 1976:871, 2, 3 p övergångsbest. till 1982:937; ändr. 11 kap 6 §; ny 8 kap 6 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:49, bet. 1997/98:KU20, 1998/99:KU5, rskr. 1997/98:284, 1998/99:3
Ändring, SFS 2002:902
Rubrik: Lag (2002:902) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 14 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:RB4, bet. 2001/02:KU13, 2002/03:KU4, rskr. 2001/02:170, 2002/03:5
Ändring, SFS 2002:903
Rubrik: Lag (2002:903) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 8 kap 7, 18 §§, 10 kap 2, 5, 6 §§, rubr. till 10 kap
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:72, bet. 2001/02:KU18, 2002/03:KU6, prot. 2001/02:124, rskr. 2002/03:15
Ändring, SFS 2002:904
Rubrik: Lag (2002:904) om ändring i regeringsformen
Omfattning: nuvarande 9 kap 11, 12, 13 §§ betecknas 9 kap 12, 13, 14 §§; ny 9 kap 11 §; omtryck
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Förs. 2000/01:RS1, bet. 2000/01:KU23, 2002/03:KU3, prot. 2000/01:124, rskr. 2002/03:3
Ändring, SFS 2002:905
Rubrik: Lag (2002:905) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 12 kap 7 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:73, bet. 2001/02:KU25, 2002/03:KU9, prot. 2001/02:123, rskr. 2002/03:9
Ändring, SFS 2003:593
Rubrik: Regeringsform (1974:152) (2003:593)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2010:1408
Rubrik: Lag (2010:1408) om ändring i regeringsformen
Omfattning: upph. 2, 3, 8, 9, 10, 11 kap., 12 kap. 8 §; nuvarande 12, 13 kap. betecknas 13, 15 kap., nuvarande 4 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 4 kap. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 §§, nuvarande 5 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, betecknas 5 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, nuvarande 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§ betecknas 6 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 §§, nuvarande 6 kap. 9 § betecknas 6 kap. 2 §, nuvarande 7 kap. 8 § betecknas 6 kap. 10 §, nuvarande 12 kap. 8 § betecknas 11 kap. 8 §, nuvarande 13 kap. 9, 10, 11, 12, 13 §§ betecknas 15 kap. 15, 9, 10, 11, 12 §§; ändr. 1 kap. 2, 4, 5, 7, 9 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 13 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 15 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14 §§, 6 kap. 1, 4, 7, 10, 11, 12 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 6 §§, 13 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 15 kap. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 §§, p 4 övergångsbest. till 1976:871; nya 1 kap. 10 §, 4 kap. 8, 9 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 §, 13 kap. 8, 9 §§, 15 kap. 13, 14, 16 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8, 9 §§, 6 kap. 3 §, 15 kap. 13, 14, 16 §§, nya kap. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:80, prop. 2009/10:81, bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21
Ändring, SFS 2011:109
Rubrik: Regeringsform (1974:152) (2011:109)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2014:1385
Rubrik: Lag (2014:1385) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 7, 8, 13 §§, p 6 i övergångsbest. till 1974:152, p 2 i övergångsbest. till 1976:871; omtryck
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:48, bet. 2013/14:KU16, rskr. 2013/14:178, bet. 2014/15:KU2, rskr. 2014/15:19
Ändring, SFS 2018:1903
Rubrik: Lag (2018:1903) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 13 kap. 7, 8 §§; omtryck
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS4, bet. 2017/18:KU15, rskr. 2017/18:211, bet. 2018/19:KU4, rskr 2018/19:18
Ändring, SFS 2022:1529
Rubrik: Lag (2022:1529) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap. 21 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2021/22:44, bet. 2022/23:KU3, rskr. 2022/23:8
Ändring, SFS 2022:1565
Rubrik: Lag (2022:1565) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 2 kap. 24 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:42, bet. 2021/22:KU13, rskr. 2021/22:221, bet. 2022/23:KU4, rskr. 2022/23:9
Ändring, SFS 2022:1566
Rubrik: Lag (2022:1566) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap. 13 §, 9 kap. 13, 14 §§; nya 9 kap. 15, 16 §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:41, bet. 2021/22:KU15, rskr. 2021/22:341, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:23
Ändring, SFS 2022:1600
Rubrik: Lag (2022:1600) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 §; omtryck
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:40, bet. 2021/22:KU12, rskr. 2021/22:220, bet. 2022/23:KU9, rskr. 2022/23:25