Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:13 · Visa fulltext
Lag (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Förarbeten: Prop. 1973:129, InU 1973:36, rskr 1973:351
Ändring, SFS 1974:368
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1974:88, InU 1974:15, rskr 1974:272
Ändring, SFS 1975:743
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 22, 24, 25 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1977:1165
Rubrik: Lag (1977:1165) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:149, SoU 1977/78:1, rskr 1977/78:18
Ändring, SFS 1980:219
Rubrik: Lag (1980:219) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:81
Rubrik: Lag (1982:81) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 6, 7, 14, 19 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1984:423
Rubrik: Lag (1984:423) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:142, JuU 1983/84:28, rskr 1983/84:341
Ändring, SFS 1984:511
Rubrik: Lag (1984:511) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 9, 12, 17, 19 §§; ny 7 a §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:162, AU 1983/84:22, rskr 1983/84:367
Ändring, SFS 1985:222
Rubrik: Lag (1985:222) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:96, JuU 1984/85:22, rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1994:1689
Rubrik: Lag (1994:1689) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7 a, 25 §§; nya 2 a, 3 a §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:102, bet. 1994/95:AU4, rskr. 1994/95:123
Ändring, SFS 1996:1425
Rubrik: Lag (1996:1425) om ändring i lagen (1974:13) om anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: upph. 7 a, 14 §§, rubr. närmast före 14 §; ändr. 9, 12, 17, 19, 23 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:16, bet. 1996/97:AU4, rskr. 1996/97:107
Ändring, SFS 2007:401
Rubrik: Lag (2007:401) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 1, 2 a, 3 a, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 22, 23, 24, 25 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179, EGTL225/1998:s 16
CELEX-nr: 31998L0059
Ändring, SFS 2009:414
Rubrik: Lag (2009:414) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2017:361
Rubrik: Lag (2017:361) om ändring i lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2017-10-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:120, bet. 2016/17:AU11, rskr. 2016/17:241