Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:1065 · Visa fulltext
Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: Prop. 1974:124, JuU 1974:29, rskr 1974:298
Ändring, SFS 1986:1008
Rubrik: Lag (1986:1008) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:6, JuU 1986/87:7, rskr 1986/87:43
Ändring, SFS 1991:452
Rubrik: Lag (1991:452) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:127, 1990/91:JuU32, rskr 1990/91:323
Ändring, SFS 2014:309
Rubrik: Lag (2014:309) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253
Ändring, SFS 2014:618
Rubrik: Lag (2014:618) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:437
Rubrik: Lag (2015:437) om ändring i lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260