Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:610 · Visa fulltext
Lag (1974:610) om inrikes vägtransport
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1974:33, LU 1974:15, rskr 1974:237
Ändring, SFS 1975:409
Omfattning: ändr. 39 §
Förarbeten: Prop. 1975:12, LU 1975:16, rskr 1975:133
Ändring, SFS 1985:177
Rubrik: Lag (1985:177) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:58, LU 1984/85:22, rskr 1984/85:152
Ändring, SFS 1985:198
Rubrik: Lag (1985:198) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1985-05-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:33, LU 1984/85:17, rskr 1984/85:151
Ändring, SFS 1993:1693
Rubrik: Lag (1993:1693) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-03-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
Ändring, SFS 1998:484
Rubrik: Lag (1998:484) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:127, bet. 1997/98:TU13, rskr. 1997/98:304
Ändring, SFS 2010:971
Rubrik: Lag (2010:971) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Ändring, SFS 2015:341
Rubrik: Lag (2015:341) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-06-12
Förarbeten: Prop. 2014/15:58, bet. 2014/15:CU15, rskr. 2014/15:185
Ändring, SFS 2015:354
Rubrik: Förordning (2015:354) om ikraftträdande av lagen (2015:341) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ikrafttr. av 2015:341
Ändring, SFS 2018:183
Rubrik: Lag (2018:183) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Ändring, SFS 2019:1195
Rubrik: Lag (2019:1195) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 2020-06-07
Förarbeten: Prop. 2018/19:141, bet. 2019/20:CU2, rskr. 2019/20:15
Ändring, SFS 2020:360
Rubrik: Förordning (2020:360) om ikraftträdande av lagen (2019:1195) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ikrafttr. av 2019:1195
Ändring, SFS 2021:1137
Rubrik: Förordning (2021:1137) om ikraftträdande av lagen (2010:971) om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport
Omfattning: ikrafttr. av 2010:971