Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:158 · Visa fulltext
Prokuralag (1974:158)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1974:4, LU 1974:6, rskr 1974:56
Ändring, SFS 2018:1659
Rubrik: Lag (2018:1659) om ändring i prokuralagen (1974:158)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14