Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:157 · Visa fulltext
Handelsregisterlag (1974:157)
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1974:4, LU 1974:6, rskr 1974:56
Ändring, SFS 1976:128
Rubrik: Lag (1976:128) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1975:104, LU 1975/76:15, rskr 1975/76:205
Ändring, SFS 1977:707
Rubrik: Lag (1977:707) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 17-19 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1987:697
Rubrik: Lag (1987:697) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 16, 18 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1991:302
Rubrik: Lag (1991:302) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1448
Rubrik: Lag (1992:1448) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 7, 8, 13, 17, 18 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:27, bet. 1992/93:LU10, rskr 1992/93:75
Ändring, SFS 1993:761
Rubrik: Lag (1993:761) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1992:93:137, bet. 1992/93:LU43, rskr. 1992/93:328
Ändring, SFS 1994:1225
Rubrik: Lag (1994:1225) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 2 § i 1993:761, 3, 4, 9 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94:LU12, rskr. 1993/94:225
Ändring, SFS 1995:33
Rubrik: Lag (1995:33) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:794
Rubrik: Lag (1995:794) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:189, bet. 1994/95:LU31, rskr. 1994/95:411
Ändring, SFS 1996:770
Rubrik: Lag (1996:770) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1996-09-01
Förarbeten: Bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1998:308
Rubrik: Lag (1998:308) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:98, bet. 1997/98:LU22, rskr. 1997/98:221
Ändring, SFS 2003:866
Rubrik: Lag (2003:866) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 4, 7, 17 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99 och 2002/03:149, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28
Ändring, SFS 2004:239
Rubrik: Lag (2004:239) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 1, 13 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172
Ändring, SFS 2006:690
Rubrik: Lag (2006:690) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:865
Rubrik: Lag (2006:865) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 9 §§
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330
Ändring, SFS 2007:136
Rubrik: Lag (2007:136) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2007-05-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126
Ändring, SFS 2008:92
Rubrik: Lag (2008:92) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 9, 16, 17, 18, 19, 21 §§; nya 15 a, 23 §§
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2013:429
Rubrik: Lag (2013:429) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: upph. 23 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2016:198
Rubrik: Lag (2016:198) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2018:1658
Rubrik: Lag (2018:1658) om ändring i handelsregisterlagen (1974:157)
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 21 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14