Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1974:152 · Visa fulltext
Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Prop. 1973:90, KU 1973:26, rskr 1973:265, KU 1974:8, rskr 1974:19
Ändring, SFS 1976:870
Rubrik: Lag (1976:870) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 19 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:112, KU 1975/76:51, rskr 1975/76:362, KU 1976/77:1, rskr 1976/77:2
Ändring, SFS 1976:871
Rubrik: Lag (1976:871) om ändring i regeringsformen
Omfattning: nuvarande 1 kap 2-8 §§ betecknas 1 kap 3-9 §§; ändr. 1 kap 9 §, 2 kap, 8 kap 1, 3, 7, 10, 11 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 1, 3, 6 §§; ny 1 kap 2 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1975/76:209, KU 1975/76:56, rskr 1975/76:414, KU 1976/77:1, rskr 1976/77:2
Ändring, SFS 1979:932
Rubrik: Lag (1979:932) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:71, KU 1977/78:36, rskr 1977/78:233, KU 1979/80:1, rskr 1979/80:2
Ändring, SFS 1979:933
Rubrik: Lag (1979:933) om ändring i regeringsformen
Omfattning: nuvarande 13 kap 7-11 §§ betecknas 13 kap 8-12 §§; ändr. 2 kap 7, 9, 10, 12, 18, 20 §§, 8 kap 1, 4, 7, 15, 16, 18 §§, 10 kap 5 §, 9 p övergångsbest.; nya 11 kap 14 §, 13 kap 7 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1978/79:195, KU 1978/79:39, rskr 1978/79:359, KU 1979/80:1, rskr 1979/80:2
Ändring, SFS 1982:937
Rubrik: Lag (1982:937) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1981/82:77, KU 1981/82:36, rskr 1981/82:263, KU 1982/83:1, rskr 1982/83:1
Ändring, SFS 1982:940
Rubrik: Lag (1982:940) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 13 kap 3, 10 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1981/82:52, KU 1981/82:16, rskr 1981/82:67, KU 1982/83:1, rskr 1982/83:1
Ändring, SFS 1985:862
Rubrik: Lag (1985:862) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1976:871
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:83, KU 1984/85:20, rskr 1984/85:117, KU 1985/86:1, rskr 1985:86
Ändring, SFS 1985:863
Rubrik: Lag (1985:863) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ny 13 kap 13 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:83, KU 1984/85:18, rskr 1984/85:116, KU 1985/86:1, rskr 1985/86:1
Ändring, SFS 1985:864
Rubrik: Lag (1985:864) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest., övergångsbest. till 1982:937; nya 10-14 p övergångsbest.
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:36, KU 1984/85:16 rskr 1984/85:54, Ku 1985/86:1 rskr 1985/86:1
Ändring, SFS 1985:865
Rubrik: Lag (1985:865) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:61, KU 1984/85:21, rskr 1984/85:121, KU 1985/86:1 rskr 1985/86:1
Ändring, SFS 1985:866
Rubrik: Lag (1985:866) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 kap 11 §; omtryck
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:83, KU 1984/85:34, rskr 1984/85:295, KU 1985/86:1, rskr 1985/86:1
Ändring, SFS 1988:1437
Rubrik: Lag (1988:1437) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 kap 11 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: KU 1986/87:19, rskr 1986/87:111, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1438
Rubrik: Lag (1988:1438) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 13 kap 2, 3, 7, 8, 10, 11 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:6, KU 1987/88:16, rskr 1987/88:113, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1439
Rubrik: Lag (1988:1439) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 20 §§, 8 kap 18 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:57, KU 1987/88:19, rskr 1987/88:117, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1440
Rubrik: Lag (1988:1440) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 11 kap 11 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:58, KU 1987/88:35, rskr 1987/88:168, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1441
Rubrik: Lag (1988:1441) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9, 10, 12 p övergångsbest.
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:31, KU 1987/88:39, rskr 1987/88:181, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1442
Rubrik: Lag (1988:1442) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 15 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:22, KU 1987/88:32, rskr 1987/88:182, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1443
Rubrik: Lag (1988:1443) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 2 kap 12, 14 §§, 3 kap 2, 10 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:151, KU 1987/88:36, rskr 1987/88:290, prop. 1987/88:32, KU 1987/88:33, rskr 1987/88:314, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1444
Rubrik: Lag (1988:1444) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 kap 10, 12, 13 §§; omtryck
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:143, KU 1987/88:1, rskr 1987/88:4, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1991:1471
Rubrik: Lag (1991:1471) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1 §, 8 kap 18 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop 1990/91:64, 1990/91:KU21, rskr 1990/91:254, 1991/92:KU1, rskr 1991/92:2
Ändring, SFS 1991:1501
Rubrik: Lag (1991:1501) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 11, 13, 14 §§, 9 kap 13 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: 1990/91:KU20, rskr 1990/91:101, 1991/92:KU2, rskr 1991/92:3
Ändring, SFS 1991:1502
Rubrik: Lag (1991:1502) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 11 kap 1 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:66, 1990/91:KU23, rskr 1990/91:178, 1991/92:KU2, rskr 1991/92:3
Ändring, SFS 1991:1503
Rubrik: Lag (1991:1503) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9, 10 p övergångsbest.; omtryck
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:67, 1990/91:KU24, rskr 1990/91:117, 1991/92:KU2, rskr 1991/92:3
Ändring, SFS 1994:1375
Rubrik: Lag (1994:1375) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §, 10 kap 5 §
Ikraft: 1994-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:114, bet. 1993/94:KU21, 1994/95:KU9, rskr. 1993/94:275, 1994/95:24
Ändring, SFS 1994:1468
Rubrik: Lag (1994:1468) om ändring i regeringsformen
Omfattning: nuvarande 2 kap 20 § betecknas 2 kap 22 §; ändr. 2 kap 18, 22 §§, 8 kap 18 §; nya 2 kap 20, 21, 23 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:117, bet. 1993/94:KU24, 1994/95:KU5, rskr. 1993/94:246, 1994/95:11
Ändring, SFS 1994:1469
Rubrik: Lag (1994:1469) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 3, 6 §§, 5 kap 2, 4 §§, 13 kap 12 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:115, bet. 1993/94:KU44, 1994/95:KU1, rskr. 1993/94:315, 1994/95:3
Ändring, SFS 1994:1470
Rubrik: Lag (1994:1470) om ändring i regeringsformen
Omfattning: upph. 8 kap 6 §; ändr. 4 kap 3 §, 9 kap 4 §, 12 kap 7 §, 13 kap 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU18, 1994/95:KU2, rskr. 1993/94:424, 1994/95:4
Ändring, SFS 1994:1480
Rubrik: Lag (1994:1480) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §, 11 kap 11 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:116, bet. 1993/94:KU36, 1994/95:KU7, rskr. 1993/94:359, 1994/95:13
Ändring, SFS 1994:1481
Rubrik: Lag (1994:1481) om ändring i regeringsformen
Omfattning: upph. 9 kap 11 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:77, bet. 1993/94:KU19, 1994/95:KU3, rskr. 1993/94:264, 1994/95:7
Ändring, SFS 1994:1483
Rubrik: Lag (1994:1483) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §; omtryck
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1992/93:KU5, 1994/95:KU8, rskr. 1992/93:31, 1994/95:25
Ändring, SFS 1998:1402
Rubrik: Lag (1998:1402) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 9 kap 12 §; ny 9 kap 11 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, 1998/99:KU2, rskr. 1997/98:147, 1998/99:6
Ändring, SFS 1998:1435
Rubrik: Lag (1998:1435) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, 1998/99:KU3, rskr. 1997/98:180, 1998/99:1
Ändring, SFS 1998:1437
Rubrik: Lag (1998:1437) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 8 kap 18 §; omtryck
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Ändring, SFS 1998:1700
Rubrik: Lag (1998:1700) om ändring i regeringsformen
Omfattning: upph. 9-13 p övergångsbest., 3 p övergångsbest. till 1976:871, 2, 3 p övergångsbest. till 1982:937; ändr. 11 kap 6 §; ny 8 kap 6 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:49, bet. 1997/98:KU20, 1998/99:KU5, rskr. 1997/98:284, 1998/99:3
Ändring, SFS 2002:902
Rubrik: Lag (2002:902) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 8 kap 14 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:RB4, bet. 2001/02:KU13, 2002/03:KU4, rskr. 2001/02:170, 2002/03:5
Ändring, SFS 2002:903
Rubrik: Lag (2002:903) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 8 kap 7, 18 §§, 10 kap 2, 5, 6 §§, rubr. till 10 kap
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:72, bet. 2001/02:KU18, 2002/03:KU6, prot. 2001/02:124, rskr. 2002/03:15
Ändring, SFS 2002:904
Rubrik: Lag (2002:904) om ändring i regeringsformen
Omfattning: nuvarande 9 kap 11, 12, 13 §§ betecknas 9 kap 12, 13, 14 §§; ny 9 kap 11 §; omtryck
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Förs. 2000/01:RS1, bet. 2000/01:KU23, 2002/03:KU3, prot. 2000/01:124, rskr. 2002/03:3
Ändring, SFS 2002:905
Rubrik: Lag (2002:905) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 12 kap 7 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:73, bet. 2001/02:KU25, 2002/03:KU9, prot. 2001/02:123, rskr. 2002/03:9
Ändring, SFS 2003:593
Rubrik: Regeringsform (1974:152) (2003:593)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2010:1408
Rubrik: Lag (2010:1408) om ändring i regeringsformen
Omfattning: upph. 2, 3, 8, 9, 10, 11 kap., 12 kap. 8 §; nuvarande 12, 13 kap. betecknas 13, 15 kap., nuvarande 4 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 4 kap. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 §§, nuvarande 5 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, betecknas 5 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, nuvarande 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§ betecknas 6 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 §§, nuvarande 6 kap. 9 § betecknas 6 kap. 2 §, nuvarande 7 kap. 8 § betecknas 6 kap. 10 §, nuvarande 12 kap. 8 § betecknas 11 kap. 8 §, nuvarande 13 kap. 9, 10, 11, 12, 13 §§ betecknas 15 kap. 15, 9, 10, 11, 12 §§; ändr. 1 kap. 2, 4, 5, 7, 9 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 13 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 15 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14 §§, 6 kap. 1, 4, 7, 10, 11, 12 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 6 §§, 13 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 15 kap. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 §§, p 4 övergångsbest. till 1976:871; nya 1 kap. 10 §, 4 kap. 8, 9 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 §, 13 kap. 8, 9 §§, 15 kap. 13, 14, 16 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8, 9 §§, 6 kap. 3 §, 15 kap. 13, 14, 16 §§, nya kap. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:80, prop. 2009/10:81, bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21
Ändring, SFS 2011:109
Rubrik: Regeringsform (1974:152) (2011:109)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2014:1385
Rubrik: Lag (2014:1385) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 3 kap. 1, 7, 8, 13 §§, p 6 i övergångsbest. till 1974:152, p 2 i övergångsbest. till 1976:871; omtryck
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:48, bet. 2013/14:KU16, rskr. 2013/14:178, bet. 2014/15:KU2, rskr. 2014/15:19
Ändring, SFS 2018:1903
Rubrik: Lag (2018:1903) om ändring i regeringsformen
Omfattning: ändr. 13 kap. 7, 8 §§; omtryck
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS4, bet. 2017/18:KU15, rskr. 2017/18:211, bet. 2018/19:KU4, rskr 2018/19:18