Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:948 · Visa fulltext
Kungörelse (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket
Departement: Justitiedepartementet L2
Upphävd: 2009-05-01
Ändring, SFS 1977:800
Rubrik: Förordning (1977:800) om ändring i kungörelsen (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ändring, SFS 1991:776
Rubrik: Förordning (1991:776) om ändring i kungörelsen (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1995:202
Rubrik: Förordning (1995:202) om ändring i kungörelsen (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1034
Rubrik: Förordning (1998:1034) om ändring i kungörelsen (1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2003:916
Rubrik: Förordning (2003:916) om ändring i kungörelsen (1973:948) om hinderprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom riket
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:264
Omfattning: upph.