Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:349 · Visa fulltext
Studiestödslag (1973:349)
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1973:63, SfU 1973:17, rskr 1973:240
Upphävd: 2001-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1973:923
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1973:165 bil. 3, FiU 1973:40, rskr 1973:344
Ändring, SFS 1974:483
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 3 §, 3 kap 4, 8, 13, 14, 22 §§, 4 kap 5, 11, 26, 27 §§; nuvarande 3 kap 13-22 §§ betecknas 3 kap 20-22, 24-30 §§, nuvarande 4 kap 28-30 §§ betecknas 4 kap 36, 38, 39, 41-43 §§; ändr. 3 kap 5, 11 §§, nya 3 kap 22 §, 4 kap 10, 14, 17, 19, 21, 24 §§, nya 4 kap 36, 41 §§, 5 kap, 6 kap 2, 4 §§, 6 p övergångsbest.; nya 3 kap 5 a, 13-19, 23 §§, 4 kap 28-35, 37, 40 §§, rubr. närmast före nya 4 kap 28 §, 6 a-6 e p övergångsbest.; rubr. närmast före 3 kap 14, 15, 16 §§, 4 kap 28, 29 §§ sätts närmast före 3 kap 21, 22 §§, nya 3 kap 23 §, 4 kap 36 §, nya 4 kap 37 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1974:14, SfU 1974:19, rskr 1974:265
Ändring, SFS 1974:978
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5 §§, 2 kap 3 §, 3 kap 1, 4, 5, 5 a, 8, 10, 11, 20-22, 24, 27, 29, 30 §§, 4 kap 1, 5, 10, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 36 §§, 5 kap 1, 15, 60, 64, 65, 79, 86-88 §§, 6 kap 4 §, 6 p övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1974:184, SfU 1974:39, rskr 1974:403
Ändring, SFS 1975:166
Omfattning: upph. 6 kap 4 §; ändr. 1 kap 4 §, 5 kap 60, 87 §§
Förarbeten: Prop. 1975:8, KU 1975:10, rskr 1975:62
Ändring, SFS 1975:359
Omfattning: upph. 4 kap 12, 15, 18, 20, 26 §§, 7-9 p övergångsbest.; utgår rubr. före 4 kap 26 §; nuvarande 1 kap 4, 5 §§ betecknas 1 kap 6, 7 §§, nuvarande 5, 6 kap betecknas 8, 9 kap; ändr. 1 kap 1 §, de nya 6, 7 §§, 3 kap 5, 7, 13-15, 17 §§, 4 kap 3-5, 8-11, 13, 14, 16, 17, 19, 21-25, 28-30, 33, 42, 43 §§, nya 8 kap 77, 78 §§, nya 9 kap 2 §, rubr. före 4 kap 12 §; nya 1 kap 4, 5 §§, 5-7 kap; omtryck
Förarbeten: Prop. 1975:23, SfU 1975:14, rskr 1975:176
Ändring, SFS 1975:805
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §
Förarbeten: SfU 1975:19, rskr 1975:239
Ändring, SFS 1975:1186
Omfattning: ändr. 4 kap 16, 21 §§, 7 kap 17 §, 8 kap 1, 2, 5, 16, 18, 19, 20, 32, 49, 55, 56 §§; nya 4 kap 26 §, 8 kap 80 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:22, SfU 1975/76:18, rskr 1975/76:103
Ändring, SFS 1976:174
Rubrik: Lag (1976:174) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 6 kap 3 §; ändr. 3 kap 5, 7, 11, 29 §§, 4 kap 19, 24, 39 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 2, 6, 8, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:100 (bil. 10 p. H 2), SfU 1975/76:23, rskr 1975/76:202
Ändring, SFS 1976:445
Rubrik: Lag (1976:445) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 3, 21 §§, 7 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:128, UbU 1975/76:28, rskr 1975/76:380
Ändring, SFS 1976:627
Rubrik: Lag (1976:627) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 28 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:170, LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Ändring, SFS 1977:146
Rubrik: Lag (1977:146) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6, 7, 11 §§, 4 kap 17, 19 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:100 (bil. 12 p. G 2), SfU 1976/77:18, rskr 1976/77:156
Ändring, SFS 1977:489
Rubrik: Lag (1977:489) om ändring i lagen (1977:146) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1977:146
Förarbeten: Prop. 1976/77:150, FiU 1976/77:30, rskr 1976/77:341
Ändring, SFS 1977:1186
Rubrik: Lag (1977:1186) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:61, SfU 1977/78:14, rskr 1977/78:90
Ändring, SFS 1978:37
Rubrik: Lag (1978:37) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 8 kap 89 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:20, SfU 1977/78:15, rskr 1977/78:113
Ändring, SFS 1978:220
Rubrik: Lag (1978:220) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 10, 11 §§, 4 kap 14, 40 §§, 5 kap 3, 4 §§, 6 kap 4, 5, 6 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:100 (bil. 12 p. F 2), SfU 1977/78:18, rskr 1977/78:187
Ändring, SFS 1978:415
Rubrik: Lag (1978:415) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ny 9 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:109, SfU 1977/78:32, rskr 1977/78:300
Ändring, SFS 1978:935
Rubrik: Lag (1978:935) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:50, SfU 1978/79:13, rskr 1978/79:110
Ändring, SFS 1979:206
Rubrik: Lag (1979:206) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 10, 11 §§, 4 kap 17 §, 5 kap 3, 4 §§, 6 kap 1, 4-7 §§, 7 kap 5, 7, 8 §§, 8 kap 60, 62, 79 §§; ny 7 kap 5 a §
Förarbeten: Prop. 1978/79:100 (bil. 12 p. F 2), SfU 1978/79:16, rskr 1978/79:193
Ändring, SFS 1979:442
Rubrik: Lag (1979:442) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 14 §, 4 kap 29 §, 7 kap 17 §, 9 kap 2 §, rubr. närmast före 7 kap 17 §; ny 17 kap 17 a §
Förarbeten: Prop. 1978/79:162, SfU 1978/79:21, rskr 1978/79:299
Ändring, SFS 1979:443
Rubrik: Lag (1979:443) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:153, SfU 1978/79:20, rskr 1978/79:319
Ändring, SFS 1979:1144
Rubrik: Lag (1979:1144) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:42, SfU 1979/80:10, rskr 1979/80:110
Ändring, SFS 1980:282
Rubrik: Lag (1980:282) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 4 kap 26, 38, 39 §§; ändr. 3 kap 7, 10, 11 §§, 4 kap 17, 19, 21, 23, 24 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 2, 6 §§, 7 kap 4, 18, 20 §§, 8 kap 4, 20, 56, 60, 66 §§, 9 kap 2 §, 6 p övergångsbest.; ny 9 kap 2 a §
Förarbeten: Prop. 1979/80:100 (bil. 12 p. F 3, F 4, F 5), SfU 1979/80:12, rskr 1979/80:199
Ändring, SFS 1980:354
Rubrik: Lag (1980:354) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:99, SfU 1979/80:17, rskr 1979/80:300
Ändring, SFS 1980:693
Rubrik: Lag (1980:693) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §
Ändring, SFS 1981:153
Rubrik: Lag (1981:153) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 7, 8 §§, 8 kap 80 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:85, AU 1980/81:13, rskr 1980/81:153
Ändring, SFS 1981:320
Rubrik: Lag (1981:320) om ändring i lagen (1988:282) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest. till 1980:282
Förarbeten: Prop. 1980/81:100 (bil. 12 p. F 4), SfU 1980/81:22, rskr 1980/81:240
Ändring, SFS 1981:321
Rubrik: Lag (1981:321) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 4 kap 21 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:100 (bil. 12 p. F 1), SfU 1980/81:23, rskr 1980/81:245
Ändring, SFS 1981:579
Rubrik: Lag (1981:579) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 10, 11, 23 §§, 4 kap 2, 16, 37 §§, 6 kap 6 §, 7 kap 17 a §, 8 kap 23, 26, 34, 49, 88 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1980/81:100 (bil. 12 p. F 4), SfU 1980/81:22, rskr 1980/81:240
Ändring, SFS 1981:1116
Rubrik: Lag (1981:1116) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §; ny 1 kap 6 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:185, KU 1981/82:2, rskr 1981/82:1
Ändring, SFS 1981:1206
Rubrik: Lag (1981:1206) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 4 kap 23 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:50, SfU 1981/82:6, rskr 1981/82:85
Ändring, SFS 1982:266
Rubrik: Lag (1982:266) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 7 kap 13 §; ändr. 3 kap 7, 11, 12 §§, 4 kap 8, 13, 14, 22, 24 §§, 6 kap 2, 4 §§, 7 kap 3, 10 §§, 8 kap 13, 31, 32, 34, 39, 43, 64, 74, 76, 84 §§; ny 4 kap 7 a §
Förarbeten: Prop. 1981/82:100 (bil. 12 p. G 5), SfU 1981/82:8, 14, rskr 1981/82:186, 205
Ändring, SFS 1982:345
Rubrik: Lag (1982:345) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:124, SfU 1981/82:13, rskr 1981/82:351
Ändring, SFS 1982:1244
Rubrik: Lag (1982:1244) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:55, SfU 1982/83:13, rskr 1982/83:101
Ändring, SFS 1983:272
Rubrik: Lag (1983:272) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 6 a-e p övergångsbest.; nuvarande 5 kap 4-8 §§ betecknas 5 kap 5-8, 4 §§, nuvarande 6 kap 6-10 §§ betecknas 6 kap 7-10, 6 §§; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 5, 7, 11, 24 §§, 4 kap 3, 16, 19 §§, nya 5 kap 5, 7 §§, nya 6 kap 7, 9 §§, 8 kap 43 §, 9 kap 2 §, 6 p övergångsbest.; ny 6 kap 11 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:100 (bil. 10 p. G 5), SfU 1982/83:19, rskr 1982/83:268
Ändring, SFS 1983:598
Rubrik: Lag (1983:598) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 3 kap 8 §; ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 3, 9 §§, 8 kap 57, 69, 85 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:129, SfU 1982/83:25, rskr 1982/83:386
Ändring, SFS 1983:941
Rubrik: Lag (1983:941) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:4, SfU 1983/84:9, rskr 1983/84:31
Ändring, SFS 1983:1033
Rubrik: Lag (1983:1033) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 10, 12 §§, 4 kap 13, 24 §§
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:40, SfU 1983/84:11, rskr 1983/84:86
Ändring, SFS 1984:122
Rubrik: Lag (1984:122) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 4 kap 7 a §; ändr. 4 kap 43 §, 5 kap 5, 8 §§, 6 kap 4, 7, 9, 10, 11 §§, 7 kap 7, 8 §§; nya 7 kap 7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b, 8 c §§, 9 kap 2 b §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:100 (bil. 10 p. E 5), SfU 1983/84:16, rskr 1983/84:184
Ändring, SFS 1984:313
Rubrik: Lag (1984:313) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 3 kap 15 §, 4 kap 30 §; nuvarande 3 kap 13, 14, 16, 20, 21 §§ betecknas 3 kap 15, 16, 16 a, 13, 14 §§; ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 3, 5, 7, 11, nya 15, nya 16, nya 16 a, 17, 19, 22, 23 §§, 4 kap 6, 29 §§, 7 kap 17 §, 8 kap 77-79 §§, 9 kap 2 §; rubr. närmast före 3 kap 21 § sätts närmast före 3 kap 14 §; ny rubr. närmast före 3 kap 15 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:127, SfU 1983/84:26, rskr 1983/84:336
Ändring, SFS 1984:564
Rubrik: Lag (1984:564) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 3 kap 10 §; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1 §, 3 kap 3, 6 §§
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:150, SfU 1983/84:33, rskr 1983/84:398
Ändring, SFS 1985:84
Rubrik: Lag (1985:84) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 a §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:78, SfU 1984/85:12, rskr 1984/85:125
Ändring, SFS 1985:89
Rubrik: Lag (1985:89) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 17, 17 a §§, 8 kap 79 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:78, SfU 1984/85:12, rskr 1984/85:125
Ändring, SFS 1985:258
Rubrik: Lag (1985:258) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §, 4 kap 8, 16, 21 §§, 5 kap 5, 7 §§, 6 kap 7, 9-11 §§, 7 kap 7 c §, 9 kap 2 b §, p 6 i övergångsbest.
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:100 (bil. 10 p E 5), SfU 1984/85:16, rskr 1984/85:212
Ändring, SFS 1985:388
Rubrik: Lag (1985:388) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 3 §
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:184, SfU 1984/85:25, rskr 1984/85:327
Ändring, SFS 1986:230
Rubrik: Lag (1986:230) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 2 kap; ändr. 1 kap 1, 6 §§, 3 kap 4, 7, 11, 30 §§, 4 kap 21, 36 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 7, 11 §§, 7 kap 5, 17 a §§, 8 kap 21, 51, 75 §§, 9 kap 1 §; nya 9 kap 5, 6 §§
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:100 (bil. 10 p. E 5), SfU 1985/86:14, rskr 1985/86:198
Ändring, SFS 1986:250
Rubrik: Lag (1986:250) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 16-19 §§, 4 kap 34 §, 7 kap 17 §, 8 kap 79 §, 9 kap 2 §; nya 3 kap 31 §, 4 kap 44 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:128, SfU 1985/86:17, rskr 1985/86:246
Ändring, SFS 1986:251
Rubrik: Lag (1986:251) om ändring i lagen (1986:230) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 a § i 1986:230
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop 1985/86:128, SfU 1985/86:17, rskr 1985/86:246
Ändring, SFS 1986:385
Rubrik: Lag (1986:385) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 6 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:137 (bil. 2), SfU 1985/86:22, rskr 1985/86:351
Ändring, SFS 1986:1167
Rubrik: Lag (1986:1167) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 8 kap 39 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:303
Rubrik: Lag (1987:303) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 1 kap 4 §, 6 kap 9-11 §§; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 4, 7, 27 §§, 4 kap 5-7, 21, 25 §§, 5 kap 1-8 §§, 6 kap 1, 2, 4-8 §§, 7 kap 5 §, 8 kap 2, 31, 62, 76 §§, rubr. till 5, 6 kap; nya 6 kap 3 §, 7 kap 21 §; omtryck
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:100 (bil.10 p.E 5), SfU 1986/87:11, rskr 1986/87:176
Ändring, SFS 1987:1177
Rubrik: Lag (1987:1177) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 8 kap 31, 81, 82 §§; ändr. 8 kap 34, 35, 61, 63 §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:29, SfU 1987/88:8, rskr 1987/88:41
Ändring, SFS 1987:1178
Rubrik: Lag (1987:1178) om ändring i lagen (1987:303) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. ändr. av 8 kap 31 § i 1987:303; ändr. övergångsbest. till 1987:303
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:29, SfU 1987/88:8, rskr 1987/88:41
Ändring, SFS 1988:141
Rubrik: Lag (1988:141) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:59, LU 1987/88:15, rskr 1987/88:140
Ändring, SFS 1988:270
Rubrik: Lag (1988:270) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §, 5 kap 5 §, 6 kap 5, 8 §§, 7 kap 5, 18 §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:100 (bil.10 p.E 5), SfU 1987/88:20, rskr 1987/88:216
Ändring, SFS 1988:877
Rubrik: Lag (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 4 kap 14, 17, 40 §§; ändr. 1 kap, 3 kap, 4 kap 8, 13, 16, 19, 21, 23-25, 36, 41, 42 §§, 7 kap, 8 kap, 9 kap 2-2 b §§, rubr. närmast före 8 kap
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:116, SfU 1987/88:26, rskr 1987/88:328
Ändring, SFS 1988:1269
Rubrik: Lag (1988:1269) om ändring i lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 § i 1988:877
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1469
Rubrik: Lag (1988:1469) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 31 §, 4 kap 44 §, 7 kap 17 a §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:176, 1988/89:SoU6, rskr 1988/89:55
Ändring, SFS 1989:201
Rubrik: Lag (1989:201) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 12 §§, 4 kap 3 §, 5 kap 5 §, 6 kap 1, 5, 8 §§, 9 kap 2, 6 §§, 8 p övergångsbest. till 1975:359; nya 2 a, 2 b p övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:100 (bil.10 p.E 5), 1988/89:SfU15, rskr 1988/89:173
Ändring, SFS 1989:229
Rubrik: Lag (1989:229) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ny 9 kap 7 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:112, 1988/89:SfU16, rskr 1988/89:248
Ändring, SFS 1989:695
Rubrik: Lag (1989:695) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:150 (bil.7), 1988/89:FiU30, rskr 1988/89:327
Ändring, SFS 1990:209
Rubrik: Lag (1990:209) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 11, 22 §§, 4 kap 16, 19, 24 §§, 5 kap 3, 5 §§, 6 kap 5, 8 §§; nya 2 c-2 e p i övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.10 p F5), 1989/90:SfU14, rskr 1989/90:202
Ändring, SFS 1990:635
Rubrik: Lag (1990:635) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 4 kap 3 §, 5 kap 6 §, 9 kap 2, 2 b §§; nytt 7 a kap
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:133, 1989/90:SfU23, rskr 1989/90:296
Ändring, SFS 1990:704
Rubrik: Lag (1990:704) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 13, 16, 19, 24 §§, 8 kap 11 §, 5 p övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:147, 1989/90:SfU26, rskr 1989/90:348
Ändring, SFS 1990:1356
Rubrik: Lag (1990:1356) om om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 4 kap 21 §, 8 kap 4 §; ny 2 f p övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:25 (bil.4), 1990/91:SfU6, rskr 1990/91:95
Ändring, SFS 1991:220
Rubrik: Lag (1991:220) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 8 kap 24 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av 1991:220
Ändring, SFS 1991:924
Rubrik: Lag (1991:924) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 3 kap 9 §; ändr. 3 kap 4, 6, 7, 11 §§, 4 kap 3, 6, 7, 11 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 5, 8 §§, 8 kap 6 §, 6 p övergångsbest., 1, 2 e, 2 f p övergångsbest. till 1988:877; nya 2 g, 2 h, 2 i, 2 j, 2 k, 2 l p övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:100 (bil.10 p.F), 1990/91:SfU12, rskr 1990/91:240
Ändring, SFS 1991:1055
Rubrik: Lag (1991:1055) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 18 §, 4 kap 34 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:181, 1990/91:SfU18, rskr 1990/91:372
Ändring, SFS 1991:1942
Rubrik: Lag (1991:1942) om ändring i lagen (1991:924) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1991:924
Förarbeten: Prop. 1991/92:38, 1991/92:FiU10, rskr 1991/92:108
Ändring, SFS 1992:400
Rubrik: Lag (1992:400) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 1 kap 6 a §, 3 kap 7, 16 a, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 30 §§, 5 kap 7 §, 6 kap 8 §, 7 kap 10 §, 8 kap 21 §; ändr. 1 kap 2, 6 §§, 3 kap 1, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16 §§, 4 kap 37 §, 5 kap 2, 4, 5 §§, 6 kap 2, 4, 5, 6 §§, 7 kap 5, 7, 12, 15 §§, 8 kap 17, 18, 23 §§, 9 kap 2, 2 b §§, 2 d, 2 l p övergångsbest. till 1988:877, rubr. närmast före 3 kap 6, 12 §§, rubr. närmast före 8 kap 21 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop, 1991/92:100 (bil.9 p. F 4), 1991/92:SfU9, rskr 1991/92:231
Ändring, SFS 1992:632
Rubrik: Lag (1992:632) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 8 kap 16 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:1432
Rubrik: Lag (1992:1432) om ändring i lagen (1991:924) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 3 kap 6 § i 1991:924, ikrafttr.best. till 1991:924
Förarbeten: Prop. 1992/93:50 (bil.6), bet. 1992/93:FiU1, rskr 1992/93:134
Ändring, SFS 1992:1644
Rubrik: Lag (1992:1644) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1993:220
Rubrik: Lag (1993:220) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 7 a kap; ändr. 1 kap 1, 7 §§, 3 kap 1, 11, 12, 13, 22 §§, 4 kap 1, 2, 6, 7, 13, 24 §§, 5 kap 5, 6 §§, 6 kap 5 §, 7 kap 1 §, 8 kap 6 §, 9 kap 2, 2 b §§, 6 p övergångsbest. till 1973:349, 2 e p övergångsbest. till 1988:877; nya 9 kap 2 c §, 2 m p övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:100 (bil.9 p.F8), bet. 1992/93:SfU13, 1992/93:208
Ändring, SFS 1994:357
Rubrik: Lag (1994:357) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 11, 13 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 5 §; ny 1 kap 8 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:100 (bil.9 p.E 8), bet. 1993/94:SfU13, rskr. 1993/94:281
Ändring, SFS 1994:438
Rubrik: Lag (1994:438) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 8 kap 25 §
Ikraft: 1994-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319
Ändring, SFS 1994:932
Rubrik: Lag (1994:932) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:209, bet. 1993/94:AU18, 1993/04:AU26 rskr. 1993/94:459
Ändring, SFS 1994:1095
Rubrik: Lag (1994:1095) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ny 8 kap 1 a §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:150 (bil. 8), bet. 1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:456
Ändring, SFS 1994:1170
Rubrik: Lag (1994:1170) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 4 kap 24 §, 7 kap 7 §; nya 4 kap 14, 24 a, 24 b §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:156, bet. 1993/94:SfU25, rskr. 1993/94:438
Ändring, SFS 1994:1824
Rubrik: Lag (1994:1824) om ändring i lagen (1994:1170) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 1994:1170
Förarbeten: Prop. 1994/95:98, bet. 1994/95:SfU9, rskr. 1994/95:82
Ändring, SFS 1994:2082
Rubrik: Lag (1994:2082) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §, 8 kap 1 a, 6 §§, 2 e övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1995:303
Rubrik: Lag (1995:303) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ändring, SFS 1995:480
Rubrik: Lag (1995:480) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 3 kap 14 §, 4 kap 27 §, 7 kap 7 c, 8 c, 16 §§, rubr. närmast före 3 kap 14 §, 4 kap 27 §, 7 kap 16 §; ändr. 1 kap 2, 3, 5 §§, 3 kap 5, 6, 13 §§, 4 kap 3, 36 §§, 5 kap 4, 5 §§, 6 kap 4 §, 7 kap 1, 4, 7, 11, 14, 20 §§, 8 kap 6, 18 §§, 2 e p övergångsbest. till 1988:877; ny 6 kap 8 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:100 bil.9 s.318, 1994/95:139, bet. 1994/95:SfU12, 1994/95:SfU15, rskr. 1994/95:278, 1994/95:279
Ändring, SFS 1995:994
Rubrik: Lag (1995:994) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §; ny 4 kap 14 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:150, bet. 1994/95:FiU20, rskr. 1994/95:450
Ändring, SFS 1996:337
Rubrik: Lag (1996:337) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, 6 kap 3 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:105, bet. 1995/96:SfU5, rskr. 1995/96:213
Ändring, SFS 1996:1045
Rubrik: Lag (1996:1045) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 1 §, 7 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:200, bet. 1996/97:UbU4, rskr. 1996/97:14
Ändring, SFS 1996:1393
Rubrik: Lag (1996:1393) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 a p övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr. 15, bet. 1996/97:UbU2, rskr. 1996/97:101
Ändring, SFS 1997:246
Rubrik: Lag (1997:246) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Ändring, SFS 1997:518
Rubrik: Lag (1997:518) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 7 kap 9 §; ändr. 8 kap 16 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:573
Rubrik: Lag (1997:573) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §; ny 7 kap 6 a §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:1215
Rubrik: Lag (1997:1215) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 3, 8 §§, 5 kap 6 §, 7 kap 1, 7, 20 §§, 9 kap 2 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 15, bet. 1997/98:UbU2, rskr. 1997/98:110
Ändring, SFS 1999:808
Rubrik: Lag (1999:808) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 4 kap 32 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 1999:1340
Rubrik: Lag (1999:1340) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §; ny 4 p övergångsbest. till 1997:1215
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 15, bet. 1999/2000:UbU2, rskr. 1999/2000:95
Ändring, SFS 1999:1395
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2000:1372
Rubrik: Lag (2000:1372) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 3 §, 5 kap 6 §, 7 kap 1, 6 a, 7, 7 a, 7 b, 8, 8 a §§, 8 kap 20 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 15, bet. 2000/01:UbU2, rskr. 2000/02:100