Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:1216 · Visa fulltext
Lag (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Prop. 1973:194, FöU 1973:27, rskr 1973:366
Upphävd: 1991-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1975:275
Omfattning: forts. giltighet; ändr. författningsrubr., 1-3 §§
Förarbeten: Prop. 1975:92, SkU 1975:30, rskr 1975:204
Ändring, SFS 1976:297
Rubrik: Lag (1976:297) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:152, FöU 1975/76:35, rskr 1975/76:298
Ändring, SFS 1977:941
Rubrik: Lag (1977:941) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:74, FöU 1976/77:13, rskr 1976/77:311
Ändring, SFS 1978:409
Rubrik: Lag (1978:409) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:128, NU 1977/78:70, rskr 1977/78:343
Ändring, SFS 1979:1049
Rubrik: Lag (1979:1049) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:30, SkU 1979/80:15, rskr 1979/80:71
Ändring, SFS 1980:681
Rubrik: Lag (1980:681) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1980:1083
Rubrik: Lag (1980:1083) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:49, NU 1980/81:19, rskr 1980/81:100
Ändring, SFS 1981:572
Rubrik: Lag (1981:572) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:90, NU 1980/81:60, rskr 1980/81:381
Ändring, SFS 1982:161
Rubrik: Lag (1982:161) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för olje- produkter
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:100, SkU 1981/82:30, 45, rskr 1981/82:173
Ändring, SFS 1982:451
Rubrik: Lag (1982:451) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för olje- produkter
Omfattning: upph. 2 §; nuvarande 3 § betecknas 2 §; ändr. författningsrubr., 1 §, nya 2 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1981/82:102 bil. 3, FöU 1981/82:18, rskr 1981/82:374
Ändring, SFS 1982:1251
Rubrik: Lag (1982:1251) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild avgift för oljeprodukter
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:50 bil. 6, NU 1982/83:18, rskr 1982/83:111
Ändring, SFS 1983:119
Rubrik: Lag (1983:119) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild avgift för oljeprodukter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1983-04-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:100 (bil. 14), NU 1982/83:22, rskr 1982/83:166
Ändring, SFS 1983:1103
Rubrik: Lag (1983:1103) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild avgift för oljeprodukter
Omfattning: forts. giltighet; ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:62, NU 1983/84:9, rskr 1983/84:124
Ändring, SFS 1984:995
Rubrik: Lag (1984:995) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild avgift för oljeprodukter och kol
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:64, SkU 1984/85:19, rskr 1984/85:79
Ändring, SFS 1986:502
Rubrik: Lag (1986:502) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild avgift för oljeprodukter och kol
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; omtryck
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:140, SkU 1985/86:38, rskr 1985/86:364
Ändring, SFS 1987:510
Rubrik: Lag (1987:510) om ändring i lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:139, SkU 1986/87:48, rskr 1986/87:311
Ändring, SFS 1990:592
Rubrik: Lag (1990:592) om upphävande av lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol
Omfattning: upph.
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:111, 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357