Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:1173 · Visa fulltext
Kreditupplysningslag (1973:1173)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1973:155, NU 1973:69, rskr 1973:379
Ändring, SFS 1975:742
Omfattning: ändr. 19, 23 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1980:528
Rubrik: Lag (1980:528) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:170, NU 1979/80:66, rskr 1979/80:415
Ändring, SFS 1980:968
Rubrik: Lag (1980:968) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: upph. 18 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:25, rskr 1980/81:82
Ändring, SFS 1981:737
Rubrik: Lag (1981:737) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 1, 3-14, 16, 19, 20, 22 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:30, rskr 1980/81:429
Ändring, SFS 1981:1263
Rubrik: Lag (1981:1263) om ändring i lagen (1981:737) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:8, SoU 1981/82:22, rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1982:622
Rubrik: Lag (1982:622) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:135, NU 1981/82:56, rskr 1981/82:378
Ändring, SFS 1984:394
Rubrik: Lag (1984:394) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1984-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:728
Rubrik: Förordning (1984:728) om ikraftträdande av lagen (1984:394) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ikrafttr. av 1984:394
Ikraft: 1984-10-01
Ändring, SFS 1986:438
Rubrik: Lag (1986:438) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:126, NU 1985/86:22, rskr 1985/86:335
Ändring, SFS 1988:1478
Rubrik: Lag (1988:1478) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:13, 1988/89:SoU11, rskr 1988/89:45
Ändring, SFS 1989:546
Rubrik: Lag (1989:546) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1990:58
Rubrik: Lag (1990:58) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1991:1563
Rubrik: Lag (1991:1563) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 3, 9, 12, 16 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Ändring, SFS 1991:1895
Rubrik: Lag (1991:1895) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:71, 1991/92:NU15, rskr 1991/92:96
Ändring, SFS 1991:1959
Rubrik: Lag (1991:1959) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ändring, SFS 1992:1110
Rubrik: Lag (1992:1110) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 4, 17 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:12, bet. 1992/93:NU4, rskr 1992/93:33
Ändring, SFS 1992:1616
Rubrik: Lag (1992:1616) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 1, 3 §§; ny 17 a §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:12, 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr 1992/93:109
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1616
Ändring, SFS 1994:340
Rubrik: Lag (1994:340) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:123, bet. 1993/94:LU26, rskr. 1993/94:303
Ändring, SFS 1994:1397
Rubrik: Lag (1994:1397) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:51, bet. 1994/95:KU20, rskr. 1994/95:36
Ändring, SFS 1997:556
Rubrik: Lag (1997:556) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: upph. 17 a §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20 §§; nya 5 a, 18 §§
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:65, 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU27, rskr. 1996/97:274, EGTL281/95 s 31
CELEX-nr: 395L0046
Ändring, SFS 1998:380
Rubrik: Lag (1998:380) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 2001:164
Rubrik: Lag (2001:164) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 10, 11, 12 §§; nya rubr. närmast före 5 a, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23 §§
Ikraft: 2001-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:50, bet. 2000/01:FiU21, rskr. 2000/01:184 EGTL281/1995 s31
CELEX-nr: 31995L0046
Ändring, SFS 2001:200
Rubrik: Lag (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:330
Rubrik: Lag (2001:330) om ändring i lagen (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 § i 2001:200
Förarbeten: Bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243
Ändring, SFS 2001:1179
Rubrik: Lag (2001:1179) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123
Ändring, SFS 2003:504
Rubrik: Lag (2003:504) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2003-10-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:59, bet. 2002/03:FiU15, rskr. 2002/03:174
Ändring, SFS 2004:301
Rubrik: Lag (2004:301) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 3, 5 a, 17 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ändring, SFS 2006:688
Rubrik: Lag (2006:688) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:747
Rubrik: Lag (2006:747) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:530
Rubrik: Lag (2007:530) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2008:215
Rubrik: Lag (2008:215) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30, rskr. 2007/08:165
Ändring, SFS 2009:413
Rubrik: Lag (2009:413) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:754
Rubrik: Lag (2010:754) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Ändring, SFS 2010:1073
Rubrik: Lag (2010:1073) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 12, 19 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:151, bet. 2009/10:FiU32, rskr. 2009/10:356
Ändring, SFS 2011:471
Rubrik: Lag (2011:471) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:31, bet. 2010/11:CU9, rskr. 2010/11:208
Ändring, SFS 2011:760
Rubrik: Lag (2011:760) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2014:281
Rubrik: Lag (2014:281) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206
Ändring, SFS 2014:970
Rubrik: Lag (2014:970) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2016:679
Rubrik: Lag (2016:679) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2016:1025
Rubrik: Lag (2016:1025) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Ändring, SFS 2017:599
Rubrik: Lag (2017:599) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 7 §; nya 7 a §
Ikraft: 2018-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:105, bet. 2016/17:FiU40, rskr. 2016/17:324
Ändring, SFS 2018:405
Rubrik: Lag (2018:405) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5, 6, 10, 11, 12, 15, 21 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 1 a, 12 a §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:120, bet. 2017/18:FiU37, rskr. 2017/18:250
Ändring, SFS 2018:1184
Rubrik: Förordning (2018:1184) om ikraftträdande av lagen (2017:599) om ändring
Omfattning: ikrafttr. av 2017:599
Ändring, SFS 2018:1910
Rubrik: Lag (2018:1910) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 9, 11, 12 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2020:1109
Rubrik: Lag (2020:1109) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5 a, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23 §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr 2020/21:86
Ändring, SFS 2021:483
Rubrik: Lag (2021:483) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2022:191
Rubrik: Lag (2022:191) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:88, bet. 2021/22:FiU19, rskr. 2021/22:186, direktiv (EU) 2019/2034
Ändring, SFS 2023:715
Rubrik: Lag (2023:715) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:23, bet. 2023/24:FiU18, rskr. 2023/24:33