Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:1149 · Visa fulltext
Anläggningslag (1973:1149)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1974-07-01
Förarbeten: Prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389
Ändring, SFS 1974:822
Omfattning: ändr. 7, 9, 18, 19, 23, 30, 31 §§
Förarbeten: Prop. 1974:150, CU 1974:36, rskr 1974:372
Ändring, SFS 1975:662
Omfattning: ändr. 32 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1976:843
Rubrik: Lag (1976:843) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:149, CU 1976/77:1, rskr 1976/77:19
Ändring, SFS 1977:364
Rubrik: Lag (1977:364) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 32 §; ny 27 a §
Förarbeten: Prop. 1976/77:114, CU 1976/77:36, rskr 1976/77:321
Ändring, SFS 1980:266
Rubrik: Lag (1980:266) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 18, 29 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:100 bil. 9, TU 1979/80:9, rskr 1979/80:222
Ändring, SFS 1981:380
Rubrik: Lag (1981:380) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 18, 29 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:100 bil. 9, TU 1980/81:26, rskr 1980/81:227
Ändring, SFS 1985:1042
Rubrik: Lag (1985:1042) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:37, BoU 1985/86:7, rskr 1985/86:63
Ändring, SFS 1987:126
Rubrik: Lag (1987:126) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 6, 9, 10, 18, 21, 23 §§; ny 6 a §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1989:726
Rubrik: Lag (1989:726) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1974:822, 7, 18, 19, 22, 35 §§
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:77, 1988/89:BoU11, rskr 1988/89:255
Ändring, SFS 1991:1701
Rubrik: Lag (1991:1701) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 23, 30, 35 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1148
Rubrik: Lag (1992:1148) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 13, 18, 19, 21, 33 §; nya 13 a, 13 b, 13 c, 32 a §§; omtryck
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:127, bet. 1992/93:BoU1, rskr 1992/93:36
Ändring, SFS 1995:1405
Rubrik: Lag (1995:1405) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 4, 9, 13 a, 13 c, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32 a, 33, 34, 43 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1996:3
Rubrik: Lag (1996:3) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 18, 29 §§
Ikraft: 1996-02-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:2, bet. 1995/96:TU8, rskr. 1995/96:127
Ändring, SFS 1997:341
Rubrik: Lag (1997:341) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:75, 1996/97:JoU15, rskr. 1996/97:239
Ändring, SFS 1997:616
Rubrik: Lag (1997:616) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 30, 33, 35, 45, 49, 53, 54 §§; nya 24 a, 33 a, 42 a, 48 a, 50 a, 56, 57 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:92, bet. 1996/97:TU8, rskr. 1996/97:202
Ändring, SFS 1998:378
Rubrik: Lag (1998:378) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1998:833
Rubrik: Lag (1998:833) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2000:240
Rubrik: Lag (2000:240) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 24 a, 34, 45 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2001:389
Rubrik: Lag (2001:389) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2001:892
Rubrik: Lag (2001:892) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 13, 16, 17, 24 §§; nya 12 a, 35 a §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37
Ändring, SFS 2006:413
Rubrik: Lag (2006:413) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8, rskr. 2005/06:213
Ändring, SFS 2009:535
Rubrik: Lag (2009:535) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:119, bet 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227
Ändring, SFS 2010:820
Rubrik: Lag (2010:820) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2010:998
Rubrik: Lag (2010:998) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 48 a §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1005
Rubrik: Lag (2010:1005) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 6 a, 9 §§
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2012:183
Rubrik: Lag (2012:183) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186
Ändring, SFS 2012:428
Rubrik: Lag (2012:428) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 18, 29 §§
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Ändring, SFS 2013:492
Rubrik: Lag (2013:492) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244
Ändring, SFS 2014:207
Rubrik: Lag (2014:207) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: upph. 23 §; ändr. 9, 21, 30, 35 §§
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:58, bet. 2013/14:CU21, rskr. 2013/14:190
Ändring, SFS 2015:373
Rubrik: Lag (2015:373) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 2, 3, 32, 33, 35, 43, 49, 50, 50 a, 51, 52 §§; nya 40 a, 54 a §§
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:71, bet. 2014/15:CU12, rskr. 2014/15:211
Ändring, SFS 2020:368
Rubrik: Lag (2020:368) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 17, 29 §§, rubr. närmast före 17 §; ny 29 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283
Ändring, SFS 2022:362
Rubrik: Lag (2022:362) om ändring i anläggningslagen (1973:1149)
Omfattning: ändr. 29 a, 30, 45 §§; ny 43 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:122, bet. 2021/22:CU16, rskr. 2021/22:258