Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:1144 · Visa fulltext
Ledningsrättslag (1973:1144)
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1973:157, CU 1973:34, rskr 1973:390
Ändring, SFS 1975:661
Omfattning: ändr. 30 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1977:363
Rubrik: Lag (1977:363) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 8, 21, 30 §§; ny 25 a §
Förarbeten: Prop. 1976/77:114, CU 1976/77:36, rskr 1976/77:321
Ändring, SFS 1985:1043
Rubrik: Lag (1985:1043) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:37, BoU 1985/86:7, rskr 1985/86:63
Ändring, SFS 1987:127
Rubrik: Lag (1987:127) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 6, 8, 9, 21 §§, övergångsbest.; ny 6 a §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1989:728
Rubrik: Lag (1989:728) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr 16, 20 §§
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:77, 1988/89:BoU11, rskr 1988/89:255
Ändring, SFS 1991:1700
Rubrik: Lag (1991:1700) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 16, 21 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1213
Rubrik: Lag (1992:1213) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 2, 16, 29, 31 §§; nya 13 a, 13 b, 13 c, 30 a §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:127, bet. 1992/93:BoU1, rskr 1992/93:36
Ändring, SFS 1993:604
Rubrik: Lag (1993:604) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Ändring, SFS 1995:1404
Rubrik: Lag (1995:1404) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 5, 8, 13 a, 13 c, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30 a, 31, 32 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1997:340
Rubrik: Lag (1997:340) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:75, 1996/97:JoU15, rskr. 1996/97:239
Ändring, SFS 1998:830
Rubrik: Lag (1998:830) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2000:239
Rubrik: Lag (2000:239) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2000:543
Rubrik: Lag (2000:543) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: nya 3 a, 13 d, 29 a §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:86, bet. 1999/2000:TU9, rskr. 1999/2000:256
Ändring, SFS 2001:388
Rubrik: Lag (2001:388) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2001:891
Rubrik: Lag (2001:891) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 13, 14, 15, 22 §§; nya 12 a, 34 a §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37
Ändring, SFS 2004:643
Rubrik: Lag (2004:643) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 a, 12, 12 a, 18, 22, 27, 31, 33, 34, 35 §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2004-08-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:136, bet. 2003/04:BoU13, rskr. 2003/04:268
Ändring, SFS 2006:43
Rubrik: Lag (2006:43) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 1, 11 a, 12, 15, 22, 23, 31, 35 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142
Ändring, SFS 2009:534
Rubrik: Lag (2009:534) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:119, bet 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227
Ändring, SFS 2010:819
Rubrik: Lag (2010:819) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 12, 13, 13 d §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2010:1004
Rubrik: Lag (2010:1004) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 6 a, 8 §§
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2012:426
Rubrik: Lag (2012:426) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-01-04
Förarbeten: Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254
Ändring, SFS 2013:491
Rubrik: Lag (2013:491) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 20, 27, 33 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244
Ändring, SFS 2014:206
Rubrik: Lag (2014:206) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 8, 16, 19 §§
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:58, bet. 2013/14:CU21, rskr. 2013/14:190
Ändring, SFS 2015:371
Rubrik: Lag (2015:371) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 1, 12, 13 §§; ny 36 §
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:74, bet. 2014/15:CU13, rskr. 2014/15:212
Ändring, SFS 2015:372
Rubrik: Lag (2015:372) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:71, bet. 2014/15:CU12, rskr. 2014/15:211
Ändring, SFS 2016:503
Rubrik: Lag (2016:503) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 11 a §; ny 23 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246, direktiv 2014/61/EU
Ändring, SFS 2020:367
Rubrik: Lag (2020:367) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 15, 27 §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283
Ändring, SFS 2021:742
Rubrik: Lag (2021:742) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:188, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415