Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:1084 · Visa fulltext
Lag (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1973:156, LU 1973:39, rskr 1973:397
Ändring, SFS 1977:666
Rubrik: Lag (1977:666) om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 8, 11 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1990:1102
Rubrik: Lag (1990:1102) om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:151, 1990/91:BoU3, rskr 1990/91:21
Ändring, SFS 1995:1403
Rubrik: Lag (1995:1403) om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag
Omfattning: ändr. 2-13 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 2010:997
Rubrik: Lag (2010:997) om ändring i lagen (1973:1084) om avveckling av vissa godmanskap för delägare i skifteslag
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364