Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:349 · Visa fulltext
Studiestödslag (1973:349)
Departement: Utbildningsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1973:63, SfU 1973:17, rskr 1973:240
Upphävd: 2001-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1973:923
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1973:165 bil. 3, FiU 1973:40, rskr 1973:344
Ändring, SFS 1974:483
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 3 §, 3 kap 4, 8, 13, 14, 22 §§, 4 kap 5, 11, 26, 27 §§; nuvarande 3 kap 13-22 §§ betecknas 3 kap 20-22, 24-30 §§, nuvarande 4 kap 28-30 §§ betecknas 4 kap 36, 38, 39, 41-43 §§; ändr. 3 kap 5, 11 §§, nya 3 kap 22 §, 4 kap 10, 14, 17, 19, 21, 24 §§, nya 4 kap 36, 41 §§, 5 kap, 6 kap 2, 4 §§, 6 p övergångsbest.; nya 3 kap 5 a, 13-19, 23 §§, 4 kap 28-35, 37, 40 §§, rubr. närmast före nya 4 kap 28 §, 6 a-6 e p övergångsbest.; rubr. närmast före 3 kap 14, 15, 16 §§, 4 kap 28, 29 §§ sätts närmast före 3 kap 21, 22 §§, nya 3 kap 23 §, 4 kap 36 §, nya 4 kap 37 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1974:14, SfU 1974:19, rskr 1974:265
Ändring, SFS 1974:978
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5 §§, 2 kap 3 §, 3 kap 1, 4, 5, 5 a, 8, 10, 11, 20-22, 24, 27, 29, 30 §§, 4 kap 1, 5, 10, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 36 §§, 5 kap 1, 15, 60, 64, 65, 79, 86-88 §§, 6 kap 4 §, 6 p övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1974:184, SfU 1974:39, rskr 1974:403
Ändring, SFS 1975:166
Omfattning: upph. 6 kap 4 §; ändr. 1 kap 4 §, 5 kap 60, 87 §§
Förarbeten: Prop. 1975:8, KU 1975:10, rskr 1975:62
Ändring, SFS 1975:359
Omfattning: upph. 4 kap 12, 15, 18, 20, 26 §§, 7-9 p övergångsbest.; utgår rubr. före 4 kap 26 §; nuvarande 1 kap 4, 5 §§ betecknas 1 kap 6, 7 §§, nuvarande 5, 6 kap betecknas 8, 9 kap; ändr. 1 kap 1 §, de nya 6, 7 §§, 3 kap 5, 7, 13-15, 17 §§, 4 kap 3-5, 8-11, 13, 14, 16, 17, 19, 21-25, 28-30, 33, 42, 43 §§, nya 8 kap 77, 78 §§, nya 9 kap 2 §, rubr. före 4 kap 12 §; nya 1 kap 4, 5 §§, 5-7 kap; omtryck
Förarbeten: Prop. 1975:23, SfU 1975:14, rskr 1975:176
Ändring, SFS 1975:805
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §
Förarbeten: SfU 1975:19, rskr 1975:239
Ändring, SFS 1975:1186
Omfattning: ändr. 4 kap 16, 21 §§, 7 kap 17 §, 8 kap 1, 2, 5, 16, 18, 19, 20, 32, 49, 55, 56 §§; nya 4 kap 26 §, 8 kap 80 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:22, SfU 1975/76:18, rskr 1975/76:103
Ändring, SFS 1976:174
Rubrik: Lag (1976:174) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 6 kap 3 §; ändr. 3 kap 5, 7, 11, 29 §§, 4 kap 19, 24, 39 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 2, 6, 8, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:100 (bil. 10 p. H 2), SfU 1975/76:23, rskr 1975/76:202
Ändring, SFS 1976:445
Rubrik: Lag (1976:445) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 3, 21 §§, 7 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:128, UbU 1975/76:28, rskr 1975/76:380
Ändring, SFS 1976:627
Rubrik: Lag (1976:627) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 28 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:170, LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Ändring, SFS 1977:146
Rubrik: Lag (1977:146) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6, 7, 11 §§, 4 kap 17, 19 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:100 (bil. 12 p. G 2), SfU 1976/77:18, rskr 1976/77:156
Ändring, SFS 1977:489
Rubrik: Lag (1977:489) om ändring i lagen (1977:146) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1977:146
Förarbeten: Prop. 1976/77:150, FiU 1976/77:30, rskr 1976/77:341
Ändring, SFS 1977:1186
Rubrik: Lag (1977:1186) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:61, SfU 1977/78:14, rskr 1977/78:90
Ändring, SFS 1978:37
Rubrik: Lag (1978:37) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 8 kap 89 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:20, SfU 1977/78:15, rskr 1977/78:113
Ändring, SFS 1978:220
Rubrik: Lag (1978:220) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 10, 11 §§, 4 kap 14, 40 §§, 5 kap 3, 4 §§, 6 kap 4, 5, 6 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:100 (bil. 12 p. F 2), SfU 1977/78:18, rskr 1977/78:187
Ändring, SFS 1978:415
Rubrik: Lag (1978:415) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ny 9 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:109, SfU 1977/78:32, rskr 1977/78:300
Ändring, SFS 1978:935
Rubrik: Lag (1978:935) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:50, SfU 1978/79:13, rskr 1978/79:110
Ändring, SFS 1979:206
Rubrik: Lag (1979:206) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 10, 11 §§, 4 kap 17 §, 5 kap 3, 4 §§, 6 kap 1, 4-7 §§, 7 kap 5, 7, 8 §§, 8 kap 60, 62, 79 §§; ny 7 kap 5 a §
Förarbeten: Prop. 1978/79:100 (bil. 12 p. F 2), SfU 1978/79:16, rskr 1978/79:193
Ändring, SFS 1979:442
Rubrik: Lag (1979:442) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 14 §, 4 kap 29 §, 7 kap 17 §, 9 kap 2 §, rubr. närmast före 7 kap 17 §; ny 17 kap 17 a §
Förarbeten: Prop. 1978/79:162, SfU 1978/79:21, rskr 1978/79:299
Ändring, SFS 1979:443
Rubrik: Lag (1979:443) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:153, SfU 1978/79:20, rskr 1978/79:319
Ändring, SFS 1979:1144
Rubrik: Lag (1979:1144) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:42, SfU 1979/80:10, rskr 1979/80:110
Ändring, SFS 1980:282
Rubrik: Lag (1980:282) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 4 kap 26, 38, 39 §§; ändr. 3 kap 7, 10, 11 §§, 4 kap 17, 19, 21, 23, 24 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 2, 6 §§, 7 kap 4, 18, 20 §§, 8 kap 4, 20, 56, 60, 66 §§, 9 kap 2 §, 6 p övergångsbest.; ny 9 kap 2 a §
Förarbeten: Prop. 1979/80:100 (bil. 12 p. F 3, F 4, F 5), SfU 1979/80:12, rskr 1979/80:199
Ändring, SFS 1980:354
Rubrik: Lag (1980:354) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 12 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:99, SfU 1979/80:17, rskr 1979/80:300
Ändring, SFS 1980:693
Rubrik: Lag (1980:693) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §
Ändring, SFS 1981:153
Rubrik: Lag (1981:153) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 7, 8 §§, 8 kap 80 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:85, AU 1980/81:13, rskr 1980/81:153
Ändring, SFS 1981:320
Rubrik: Lag (1981:320) om ändring i lagen (1988:282) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest. till 1980:282
Förarbeten: Prop. 1980/81:100 (bil. 12 p. F 4), SfU 1980/81:22, rskr 1980/81:240
Ändring, SFS 1981:321
Rubrik: Lag (1981:321) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 4 kap 21 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:100 (bil. 12 p. F 1), SfU 1980/81:23, rskr 1980/81:245
Ändring, SFS 1981:579
Rubrik: Lag (1981:579) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 10, 11, 23 §§, 4 kap 2, 16, 37 §§, 6 kap 6 §, 7 kap 17 a §, 8 kap 23, 26, 34, 49, 88 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1980/81:100 (bil. 12 p. F 4), SfU 1980/81:22, rskr 1980/81:240
Ändring, SFS 1981:1116
Rubrik: Lag (1981:1116) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §; ny 1 kap 6 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:185, KU 1981/82:2, rskr 1981/82:1
Ändring, SFS 1981:1206
Rubrik: Lag (1981:1206) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 4 kap 23 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:50, SfU 1981/82:6, rskr 1981/82:85
Ändring, SFS 1982:266
Rubrik: Lag (1982:266) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 7 kap 13 §; ändr. 3 kap 7, 11, 12 §§, 4 kap 8, 13, 14, 22, 24 §§, 6 kap 2, 4 §§, 7 kap 3, 10 §§, 8 kap 13, 31, 32, 34, 39, 43, 64, 74, 76, 84 §§; ny 4 kap 7 a §
Förarbeten: Prop. 1981/82:100 (bil. 12 p. G 5), SfU 1981/82:8, 14, rskr 1981/82:186, 205
Ändring, SFS 1982:345
Rubrik: Lag (1982:345) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:124, SfU 1981/82:13, rskr 1981/82:351
Ändring, SFS 1982:1244
Rubrik: Lag (1982:1244) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:55, SfU 1982/83:13, rskr 1982/83:101
Ändring, SFS 1983:272
Rubrik: Lag (1983:272) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 6 a-e p övergångsbest.; nuvarande 5 kap 4-8 §§ betecknas 5 kap 5-8, 4 §§, nuvarande 6 kap 6-10 §§ betecknas 6 kap 7-10, 6 §§; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 5, 7, 11, 24 §§, 4 kap 3, 16, 19 §§, nya 5 kap 5, 7 §§, nya 6 kap 7, 9 §§, 8 kap 43 §, 9 kap 2 §, 6 p övergångsbest.; ny 6 kap 11 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:100 (bil. 10 p. G 5), SfU 1982/83:19, rskr 1982/83:268
Ändring, SFS 1983:598
Rubrik: Lag (1983:598) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 3 kap 8 §; ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 3, 9 §§, 8 kap 57, 69, 85 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:129, SfU 1982/83:25, rskr 1982/83:386
Ändring, SFS 1983:941
Rubrik: Lag (1983:941) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:4, SfU 1983/84:9, rskr 1983/84:31
Ändring, SFS 1983:1033
Rubrik: Lag (1983:1033) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 10, 12 §§, 4 kap 13, 24 §§
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:40, SfU 1983/84:11, rskr 1983/84:86
Ändring, SFS 1984:122
Rubrik: Lag (1984:122) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 4 kap 7 a §; ändr. 4 kap 43 §, 5 kap 5, 8 §§, 6 kap 4, 7, 9, 10, 11 §§, 7 kap 7, 8 §§; nya 7 kap 7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b, 8 c §§, 9 kap 2 b §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:100 (bil. 10 p. E 5), SfU 1983/84:16, rskr 1983/84:184
Ändring, SFS 1984:313
Rubrik: Lag (1984:313) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 3 kap 15 §, 4 kap 30 §; nuvarande 3 kap 13, 14, 16, 20, 21 §§ betecknas 3 kap 15, 16, 16 a, 13, 14 §§; ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 3, 5, 7, 11, nya 15, nya 16, nya 16 a, 17, 19, 22, 23 §§, 4 kap 6, 29 §§, 7 kap 17 §, 8 kap 77-79 §§, 9 kap 2 §; rubr. närmast före 3 kap 21 § sätts närmast före 3 kap 14 §; ny rubr. närmast före 3 kap 15 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:127, SfU 1983/84:26, rskr 1983/84:336
Ändring, SFS 1984:564
Rubrik: Lag (1984:564) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 3 kap 10 §; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1 §, 3 kap 3, 6 §§
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:150, SfU 1983/84:33, rskr 1983/84:398
Ändring, SFS 1985:84
Rubrik: Lag (1985:84) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 a §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:78, SfU 1984/85:12, rskr 1984/85:125
Ändring, SFS 1985:89
Rubrik: Lag (1985:89) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 17, 17 a §§, 8 kap 79 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:78, SfU 1984/85:12, rskr 1984/85:125
Ändring, SFS 1985:258
Rubrik: Lag (1985:258) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §, 4 kap 8, 16, 21 §§, 5 kap 5, 7 §§, 6 kap 7, 9-11 §§, 7 kap 7 c §, 9 kap 2 b §, p 6 i övergångsbest.
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:100 (bil. 10 p E 5), SfU 1984/85:16, rskr 1984/85:212
Ändring, SFS 1985:388
Rubrik: Lag (1985:388) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 3 §
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:184, SfU 1984/85:25, rskr 1984/85:327
Ändring, SFS 1986:230
Rubrik: Lag (1986:230) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 2 kap; ändr. 1 kap 1, 6 §§, 3 kap 4, 7, 11, 30 §§, 4 kap 21, 36 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 7, 11 §§, 7 kap 5, 17 a §§, 8 kap 21, 51, 75 §§, 9 kap 1 §; nya 9 kap 5, 6 §§
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:100 (bil. 10 p. E 5), SfU 1985/86:14, rskr 1985/86:198
Ändring, SFS 1986:250
Rubrik: Lag (1986:250) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 16-19 §§, 4 kap 34 §, 7 kap 17 §, 8 kap 79 §, 9 kap 2 §; nya 3 kap 31 §, 4 kap 44 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:128, SfU 1985/86:17, rskr 1985/86:246
Ändring, SFS 1986:251
Rubrik: Lag (1986:251) om ändring i lagen (1986:230) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 17 a § i 1986:230
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop 1985/86:128, SfU 1985/86:17, rskr 1985/86:246
Ändring, SFS 1986:385
Rubrik: Lag (1986:385) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 6 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:137 (bil. 2), SfU 1985/86:22, rskr 1985/86:351
Ändring, SFS 1986:1167
Rubrik: Lag (1986:1167) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 8 kap 39 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:303
Rubrik: Lag (1987:303) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 1 kap 4 §, 6 kap 9-11 §§; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 4, 7, 27 §§, 4 kap 5-7, 21, 25 §§, 5 kap 1-8 §§, 6 kap 1, 2, 4-8 §§, 7 kap 5 §, 8 kap 2, 31, 62, 76 §§, rubr. till 5, 6 kap; nya 6 kap 3 §, 7 kap 21 §; omtryck
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:100 (bil.10 p.E 5), SfU 1986/87:11, rskr 1986/87:176
Ändring, SFS 1987:1177
Rubrik: Lag (1987:1177) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 8 kap 31, 81, 82 §§; ändr. 8 kap 34, 35, 61, 63 §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:29, SfU 1987/88:8, rskr 1987/88:41
Ändring, SFS 1987:1178
Rubrik: Lag (1987:1178) om ändring i lagen (1987:303) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. ändr. av 8 kap 31 § i 1987:303; ändr. övergångsbest. till 1987:303
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:29, SfU 1987/88:8, rskr 1987/88:41
Ändring, SFS 1988:141
Rubrik: Lag (1988:141) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:59, LU 1987/88:15, rskr 1987/88:140
Ändring, SFS 1988:270
Rubrik: Lag (1988:270) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §, 5 kap 5 §, 6 kap 5, 8 §§, 7 kap 5, 18 §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:100 (bil.10 p.E 5), SfU 1987/88:20, rskr 1987/88:216
Ändring, SFS 1988:877
Rubrik: Lag (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 4 kap 14, 17, 40 §§; ändr. 1 kap, 3 kap, 4 kap 8, 13, 16, 19, 21, 23-25, 36, 41, 42 §§, 7 kap, 8 kap, 9 kap 2-2 b §§, rubr. närmast före 8 kap
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:116, SfU 1987/88:26, rskr 1987/88:328
Ändring, SFS 1988:1269
Rubrik: Lag (1988:1269) om ändring i lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 § i 1988:877
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1469
Rubrik: Lag (1988:1469) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 31 §, 4 kap 44 §, 7 kap 17 a §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:176, 1988/89:SoU6, rskr 1988/89:55
Ändring, SFS 1989:201
Rubrik: Lag (1989:201) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 12 §§, 4 kap 3 §, 5 kap 5 §, 6 kap 1, 5, 8 §§, 9 kap 2, 6 §§, 8 p övergångsbest. till 1975:359; nya 2 a, 2 b p övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:100 (bil.10 p.E 5), 1988/89:SfU15, rskr 1988/89:173
Ändring, SFS 1989:229
Rubrik: Lag (1989:229) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ny 9 kap 7 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:112, 1988/89:SfU16, rskr 1988/89:248
Ändring, SFS 1989:695
Rubrik: Lag (1989:695) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:150 (bil.7), 1988/89:FiU30, rskr 1988/89:327
Ändring, SFS 1990:209
Rubrik: Lag (1990:209) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 11, 22 §§, 4 kap 16, 19, 24 §§, 5 kap 3, 5 §§, 6 kap 5, 8 §§; nya 2 c-2 e p i övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.10 p F5), 1989/90:SfU14, rskr 1989/90:202
Ändring, SFS 1990:635
Rubrik: Lag (1990:635) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 4 kap 3 §, 5 kap 6 §, 9 kap 2, 2 b §§; nytt 7 a kap
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:133, 1989/90:SfU23, rskr 1989/90:296
Ändring, SFS 1990:704
Rubrik: Lag (1990:704) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 13, 16, 19, 24 §§, 8 kap 11 §, 5 p övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:147, 1989/90:SfU26, rskr 1989/90:348
Ändring, SFS 1990:1356
Rubrik: Lag (1990:1356) om om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 4 kap 21 §, 8 kap 4 §; ny 2 f p övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:25 (bil.4), 1990/91:SfU6, rskr 1990/91:95
Ändring, SFS 1991:220
Rubrik: Lag (1991:220) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 8 kap 24 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av 1991:220
Ändring, SFS 1991:924
Rubrik: Lag (1991:924) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 3 kap 9 §; ändr. 3 kap 4, 6, 7, 11 §§, 4 kap 3, 6, 7, 11 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 5, 8 §§, 8 kap 6 §, 6 p övergångsbest., 1, 2 e, 2 f p övergångsbest. till 1988:877; nya 2 g, 2 h, 2 i, 2 j, 2 k, 2 l p övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:100 (bil.10 p.F), 1990/91:SfU12, rskr 1990/91:240
Ändring, SFS 1991:1055
Rubrik: Lag (1991:1055) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 18 §, 4 kap 34 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:181, 1990/91:SfU18, rskr 1990/91:372
Ändring, SFS 1991:1942
Rubrik: Lag (1991:1942) om ändring i lagen (1991:924) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1991:924
Förarbeten: Prop. 1991/92:38, 1991/92:FiU10, rskr 1991/92:108
Ändring, SFS 1992:400
Rubrik: Lag (1992:400) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 1 kap 6 a §, 3 kap 7, 16 a, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 30 §§, 5 kap 7 §, 6 kap 8 §, 7 kap 10 §, 8 kap 21 §; ändr. 1 kap 2, 6 §§, 3 kap 1, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16 §§, 4 kap 37 §, 5 kap 2, 4, 5 §§, 6 kap 2, 4, 5, 6 §§, 7 kap 5, 7, 12, 15 §§, 8 kap 17, 18, 23 §§, 9 kap 2, 2 b §§, 2 d, 2 l p övergångsbest. till 1988:877, rubr. närmast före 3 kap 6, 12 §§, rubr. närmast före 8 kap 21 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop, 1991/92:100 (bil.9 p. F 4), 1991/92:SfU9, rskr 1991/92:231
Ändring, SFS 1992:632
Rubrik: Lag (1992:632) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 8 kap 16 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:1432
Rubrik: Lag (1992:1432) om ändring i lagen (1991:924) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 3 kap 6 § i 1991:924, ikrafttr.best. till 1991:924
Förarbeten: Prop. 1992/93:50 (bil.6), bet. 1992/93:FiU1, rskr 1992/93:134
Ändring, SFS 1992:1644
Rubrik: Lag (1992:1644) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 1 kap 7 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1993:220
Rubrik: Lag (1993:220) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 7 a kap; ändr. 1 kap 1, 7 §§, 3 kap 1, 11, 12, 13, 22 §§, 4 kap 1, 2, 6, 7, 13, 24 §§, 5 kap 5, 6 §§, 6 kap 5 §, 7 kap 1 §, 8 kap 6 §, 9 kap 2, 2 b §§, 6 p övergångsbest. till 1973:349, 2 e p övergångsbest. till 1988:877; nya 9 kap 2 c §, 2 m p övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:100 (bil.9 p.F8), bet. 1992/93:SfU13, 1992/93:208
Ändring, SFS 1994:357
Rubrik: Lag (1994:357) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 11, 13 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 5 §; ny 1 kap 8 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:100 (bil.9 p.E 8), bet. 1993/94:SfU13, rskr. 1993/94:281
Ändring, SFS 1994:438
Rubrik: Lag (1994:438) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 8 kap 25 §
Ikraft: 1994-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319
Ändring, SFS 1994:932
Rubrik: Lag (1994:932) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:209, bet. 1993/94:AU18, 1993/04:AU26 rskr. 1993/94:459
Ändring, SFS 1994:1095
Rubrik: Lag (1994:1095) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ny 8 kap 1 a §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:150 (bil. 8), bet. 1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:456
Ändring, SFS 1994:1170
Rubrik: Lag (1994:1170) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 4 kap 24 §, 7 kap 7 §; nya 4 kap 14, 24 a, 24 b §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:156, bet. 1993/94:SfU25, rskr. 1993/94:438
Ändring, SFS 1994:1824
Rubrik: Lag (1994:1824) om ändring i lagen (1994:1170) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 1994:1170
Förarbeten: Prop. 1994/95:98, bet. 1994/95:SfU9, rskr. 1994/95:82
Ändring, SFS 1994:2082
Rubrik: Lag (1994:2082) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §, 8 kap 1 a, 6 §§, 2 e övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1995:303
Rubrik: Lag (1995:303) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §
Ikraft: 1996-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:49, bet. 1994/95:LU6, rskr. 1994/95:172
Ändring, SFS 1995:480
Rubrik: Lag (1995:480) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 3 kap 14 §, 4 kap 27 §, 7 kap 7 c, 8 c, 16 §§, rubr. närmast före 3 kap 14 §, 4 kap 27 §, 7 kap 16 §; ändr. 1 kap 2, 3, 5 §§, 3 kap 5, 6, 13 §§, 4 kap 3, 36 §§, 5 kap 4, 5 §§, 6 kap 4 §, 7 kap 1, 4, 7, 11, 14, 20 §§, 8 kap 6, 18 §§, 2 e p övergångsbest. till 1988:877; ny 6 kap 8 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:100 bil.9 s.318, 1994/95:139, bet. 1994/95:SfU12, 1994/95:SfU15, rskr. 1994/95:278, 1994/95:279
Ändring, SFS 1995:994
Rubrik: Lag (1995:994) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §; ny 4 kap 14 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:150, bet. 1994/95:FiU20, rskr. 1994/95:450
Ändring, SFS 1996:337
Rubrik: Lag (1996:337) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, 6 kap 3 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:105, bet. 1995/96:SfU5, rskr. 1995/96:213
Ändring, SFS 1996:1045
Rubrik: Lag (1996:1045) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 1 §, 7 kap 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:200, bet. 1996/97:UbU4, rskr. 1996/97:14
Ändring, SFS 1996:1393
Rubrik: Lag (1996:1393) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 2 a p övergångsbest. till 1988:877
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr. 15, bet. 1996/97:UbU2, rskr. 1996/97:101
Ändring, SFS 1997:246
Rubrik: Lag (1997:246) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Ändring, SFS 1997:518
Rubrik: Lag (1997:518) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: upph. 7 kap 9 §; ändr. 8 kap 16 §
Ikraft: 1997-11-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:573
Rubrik: Lag (1997:573) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §; ny 7 kap 6 a §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:1215
Rubrik: Lag (1997:1215) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 3, 8 §§, 5 kap 6 §, 7 kap 1, 7, 20 §§, 9 kap 2 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 15, bet. 1997/98:UbU2, rskr. 1997/98:110
Ändring, SFS 1999:808
Rubrik: Lag (1999:808) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 4 kap 32 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 1999:1340
Rubrik: Lag (1999:1340) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §; ny 4 p övergångsbest. till 1997:1215
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 15, bet. 1999/2000:UbU2, rskr. 1999/2000:95
Ändring, SFS 1999:1395
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2000:1372
Rubrik: Lag (2000:1372) om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 3 §, 5 kap 6 §, 7 kap 1, 6 a, 7, 7 a, 7 b, 8, 8 a §§, 8 kap 20 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 15, bet. 2000/01:UbU2, rskr. 2000/02:100