Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:188 · Visa fulltext
Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Prop. 1973:23, LU 1973:13, rskr 1973:153
Ändring, SFS 1973:542
Omfattning: ändr. 4, 16, 23 §§, rubr. närmast före 16 §
Förarbeten: Prop. 1973:22, CU 1973:20, rskr 1973:209
Ändring, SFS 1974:824
Omfattning: ändr. 3-6, 17, 19, 22, 23, 32 §§
Förarbeten: Prop. 1974:150, CU 1974:36, rskr 1974:372
Ändring, SFS 1974:1090
Omfattning: ändr. 5, 13, 20, 23, 27, 32 §§, rubr. närmast efter 16 §; nya 13 a, 16 a, 19 a, 23 a, 23 b §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1974:151, LU 1974:36, rskr 1974:375
Ändring, SFS 1975:1133
Omfattning: 16 a § betecknas 16 d §; rubr. närmast före 16 a § sätts närmast före 16 d §; ändr. 4, 21-23, 27 §§; nya 16 a-16 c §§, rubr. närmast före 16 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:33, CU 1975/76:5, rskr 1975/76:102
Ändring, SFS 1975:1290
Omfattning: ändr. 19 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1977:794
Rubrik: Lag (1977:794) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 16, 23, 27, 32 §§, rubr. närmast före 16 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:151, CU 1977/78:1, rskr 1977/78:7
Ändring, SFS 1978:306
Rubrik: Lag (1978:306) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 10, 11, 12, 17, 22, 23, 32 §§; nya 11 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Förarbeten: Prop. 1977/78:175, CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Ändring, SFS 1979:253
Rubrik: Lag (1979:253) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 23 §; nya 12 a, 21 a §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:89, CU 1978/79:32, rskr 1978/79:308
Ändring, SFS 1979:309
Rubrik: Lag (1979:309) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 16 b §
Förarbeten: Prop. 1978/79:164, CU 1978/79:38, rskr 1978/79:372
Ändring, SFS 1979:373
Rubrik: Lag (1979:373) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 11, 17 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:183, LU 1978/79:23, rskr 1978/79:413
Ändring, SFS 1979:898
Rubrik: Lag (1979:898) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 16 b §
Förarbeten: Prop. 1978/79:214, CU 1979/80:2, rskr 1979/80:6
Ändring, SFS 1980:97
Rubrik: Lag (1980:97) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: nuvarande 16 d § betecknas 16 e §; rubr. närmast före 16 d § sätts närmast före 16 e §; ändr. 4, 22, 23, 32 §§; ny 16 d §, rubr. närmast före 16 d §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1979/80:72, CU 1979/80:12, rskr 1979/80:180
Ändring, SFS 1980:215
Rubrik: Lag (1980:215) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:785
Rubrik: Lag (1981:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1066
Rubrik: Lag (1981:1066) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:114, JuU 1981/82:7, rskr 1981/82:34
Ändring, SFS 1982:354
Rubrik: Lag (1982:354) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: nuvarande 16 e § betecknas 16 f §; rubr. närmast före 16 e § sätts närmast före 16 f §; ändr. 4, 22, 23 §§; nya 16 e §, rubr. närmast före nya 16 e §
Förarbeten: Prop. 1981/82:169, CU 1981/82:41, rskr 1981/82:364
Ändring, SFS 1983:439
Rubrik: Lag (1983:439) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 5, 16 b §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:153, CU 1982/83:31, rskr 1982/83:352
Ändring, SFS 1984:679
Rubrik: Lag (1984:679) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 4, 8, 9, 11, 11 a, 12 a, 13, 13 a, 15, 17, 19 a, 21 a, 22, 23, 23 a, 30 §§
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:136, 1983/84:137, LU 1983/84:35, rskr 1983/84:394
Ändring, SFS 1985:660
Rubrik: Lag (1985:660) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 16 e, 17, 22, 23 a §§, rubr. närmast före 16 e §; omtryck
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:136, LU 1984/85:35, rskr 1984/85:309
Ändring, SFS 1986:1165
Rubrik: Lag (1986:1165) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2, 22, 23, 23 a §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:264
Rubrik: Lag (1987:264) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 8, 11, 23 a §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:58, JoU 1986/87:15, rskr 1986/87:190
Ändring, SFS 1987:756
Rubrik: Lag (1987:756) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 19 a §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1987:1278
Rubrik: Lag (1987:1278) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 22, 23, 32 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:35, BoU 1987/88:4, rskr 1987/88:93
Ändring, SFS 1988:409
Rubrik: Lag (1988:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 32 §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:162, BoU 1987/88:22, rskr 1987/88:345
Ändring, SFS 1988:928
Rubrik: Lag (1988:928) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 9, 12 a, 21, 22 §§
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:146, BoU 1987/88:21, rskr 1987/88:344
Ändring, SFS 1988:1296
Rubrik: Lag (1988:1296) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:663
Rubrik: Lag-(1989:663) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1989-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:95, 1988/89:JuU23, rskr 1988/89:288
Ändring, SFS 1990:1482
Rubrik: Lag (1990:1482) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Ändring, SFS 1991:620
Rubrik: Lag (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 5, 11, 15, 22, 23 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1991:635
Rubrik: Lag (1991:635) om ändring i lagen (1991:620) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 5 §, ikrafttr.best. till 1991:620
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:98, 1990/91:JuU26, rskr 1990/91:253
Ändring, SFS 1991:637
Rubrik: Lag (1991:637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2, 28 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:98, 1990/91:JuU26, rskr 1990/91:253
Ändring, SFS 1991:1656
Rubrik: Lag (1991:1656) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1993:409
Rubrik: Lag (1993:409) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: upph. 16 d §, rubr. närmast före 16 d §; ändr. 4, 22, 23, 32 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:242, bet. 1992/93:BoU19, rskr. 1992/93:351
Ändring, SFS 1994:820
Rubrik: Lag (1994:820) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 5 a, 16, 17, 22 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373
Ändring, SFS 1994:833
Rubrik: Lag (1994:833) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 23, 32 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373, prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Ändring, SFS 1995:568
Rubrik: Lag (1995:568) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 17 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:155, bet. 1994/95:LU26, rskr. 1994/95:361
Ändring, SFS 1996:1637
Rubrik: Lag (1996:1637) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:63
Rubrik: Lag (1997:63) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 16, 17, 22 §§, rubr. närmast före 16 §
Ikraft: 1997-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143
Ändring, SFS 1998:147
Rubrik: Lag (1998:147) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 22 §§
Ikraft: 1998-06-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:46, bet. 1997/98:BoU7, rskr. 1997/98:152
Ändring, SFS 2000:594
Rubrik: Lag (2000:594) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 8, 11, 23 a §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Ändring, SFS 2001:178
Rubrik: Lag (2001:178) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:32, bet. 2000/01:JuU16, rskr. 2000/01:185
Ändring, SFS 2002:31
Rubrik: Lag (2002:31) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 13 a, 17, 32 §§
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:41, bet.2001/02:BoU3, rskr. 2001/02:143
Ändring, SFS 2002:95
Rubrik: Lag (2002:95) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 10, 11, 12, 16 e, 22, 23 §§, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2003:32
Rubrik: Lag (2003:32) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 5, 32 §§
Ikraft: 2003-04-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:12, bet. 2002/03:BoU2, rskr. 2002/03:96
Ändring, SFS 2005:948
Rubrik: Lag (2005:948) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:13, bet. 2005/06:BoU3, rskr. 2005/06:54
Ändring, SFS 2005:1061
Rubrik: Lag (2005:1061) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 a, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15 a, 16, 16 a, 16 e, 17, 21, 22, 23, 23 a, 27, 28, 29, 30 §§; ny 8 a §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:10, bet. 2005/06:JuU4, rskr. 2005/06:55
Ändring, SFS 2006:410
Rubrik: Lag (2006:410) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 21, 32 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:80, bet. 2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252
Ändring, SFS 2010:27
Rubrik: Lag (2010:27) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: upph. 16 a, 16 b, 16 c §§, rubr. närmast före 16 a §; ändr. 4, 21, 22, 23 §§
Ikraft: 2010-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176
Ändring, SFS 2010:1402
Rubrik: Lag (2010:1402) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1942
Rubrik: Lag (2010:1942) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:863
Rubrik: Lag (2011:863) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 23, 32 §§; nya 12 b, 21 b §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300, EUTL136/2008 s3
CELEX-nr: 32008L0052
Ändring, SFS 2012:980
Rubrik: Lag (2012:980) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 10, 12, 15, 22, 23 §§
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU3, rskr. 2012/13:128
Ändring, SFS 2014:356
Rubrik: Lag (2014:356) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ny 13 b §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238
Ändring, SFS 2017:544
Rubrik: Lag (2017:544) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:174, bet. 2016/17:JuU26, rskr. 2016/17:287
Ändring, SFS 2018:785
Rubrik: Lag (2018:785) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:246
Rubrik: Lag (2019:246) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2, 5, 19 §§; nya 19 b, 19 c, 29 a §§, rubr. närmast före 19 c §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195
Ändring, SFS 2019:534
Rubrik: Lag (2019:534) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4, 32 §§
Ikraft: 2019-10-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:108, bet. 2018/19:CU18, rskr. 2018/19:266
Ändring, SFS 2020:275
Rubrik: Lag (2020:275) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:95, bet. 2019/20:JuU15, rskr. 2019/20:232
Ändring, SFS 2020:366
Rubrik: Lag (2020:366) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283
Ändring, SFS 2020:923
Rubrik: Lag (2020:923) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30
Ändring, SFS 2021:1098
Rubrik: Lag (2021:1098) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42
Ändring, SFS 2022:1027
Rubrik: Lag (2022:1027) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:171, bet. 2021/22:CU24, rskr. 2021/22:376
Ändring, SFS 2022:1659
Rubrik: Lag (2022:1659) om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
Omfattning: ändr. 4 §; nya 15 b, 15 c, 15 d §§, rubr. närmast före 15 b §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:277, bet. 2022/23:CU2, rskr. 2022/23:36