Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:1173 · Visa fulltext
Kreditupplysningslag (1973:1173)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1973:155, NU 1973:69, rskr 1973:379
Ändring, SFS 1975:742
Omfattning: ändr. 19, 23 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1980:528
Rubrik: Lag (1980:528) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:170, NU 1979/80:66, rskr 1979/80:415
Ändring, SFS 1980:968
Rubrik: Lag (1980:968) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: upph. 18 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:25, rskr 1980/81:82
Ändring, SFS 1981:737
Rubrik: Lag (1981:737) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 1, 3-14, 16, 19, 20, 22 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1980/81:10, NU 1980/81:30, rskr 1980/81:429
Ändring, SFS 1981:1263
Rubrik: Lag (1981:1263) om ändring i lagen (1981:737) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:8, SoU 1981/82:22, rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1982:622
Rubrik: Lag (1982:622) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:135, NU 1981/82:56, rskr 1981/82:378
Ändring, SFS 1984:394
Rubrik: Lag (1984:394) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1984-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:728
Rubrik: Förordning (1984:728) om ikraftträdande av lagen (1984:394) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ikrafttr. av 1984:394
Ikraft: 1984-10-01
Ändring, SFS 1986:438
Rubrik: Lag (1986:438) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:126, NU 1985/86:22, rskr 1985/86:335
Ändring, SFS 1988:1478
Rubrik: Lag (1988:1478) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:13, 1988/89:SoU11, rskr 1988/89:45
Ändring, SFS 1989:546
Rubrik: Lag (1989:546) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1990:58
Rubrik: Lag (1990:58) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1991:1563
Rubrik: Lag (1991:1563) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 3, 9, 12, 16 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Ändring, SFS 1991:1895
Rubrik: Lag (1991:1895) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:71, 1991/92:NU15, rskr 1991/92:96
Ändring, SFS 1991:1959
Rubrik: Lag (1991:1959) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:59, 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Ändring, SFS 1992:1110
Rubrik: Lag (1992:1110) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 4, 17 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:12, bet. 1992/93:NU4, rskr 1992/93:33
Ändring, SFS 1992:1616
Rubrik: Lag (1992:1616) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 1, 3 §§; ny 17 a §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:12, 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr 1992/93:109
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1616
Ändring, SFS 1994:340
Rubrik: Lag (1994:340) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:123, bet. 1993/94:LU26, rskr. 1993/94:303
Ändring, SFS 1994:1397
Rubrik: Lag (1994:1397) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:51, bet. 1994/95:KU20, rskr. 1994/95:36
Ändring, SFS 1997:556
Rubrik: Lag (1997:556) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: upph. 17 a §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20 §§; nya 5 a, 18 §§
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:65, 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU27, rskr. 1996/97:274, EGTL281/95 s 31
CELEX-nr: 395L0046
Ändring, SFS 1998:380
Rubrik: Lag (1998:380) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 2001:164
Rubrik: Lag (2001:164) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 10, 11, 12 §§; nya rubr. närmast före 5 a, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23 §§
Ikraft: 2001-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:50, bet. 2000/01:FiU21, rskr. 2000/01:184 EGTL281/1995 s31
CELEX-nr: 31995L0046
Ändring, SFS 2001:200
Rubrik: Lag (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:330
Rubrik: Lag (2001:330) om ändring i lagen (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 § i 2001:200
Förarbeten: Bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243
Ändring, SFS 2001:1179
Rubrik: Lag (2001:1179) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123
Ändring, SFS 2003:504
Rubrik: Lag (2003:504) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2003-10-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:59, bet. 2002/03:FiU15, rskr. 2002/03:174
Ändring, SFS 2004:301
Rubrik: Lag (2004:301) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 3, 5 a, 17 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ändring, SFS 2006:688
Rubrik: Lag (2006:688) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:747
Rubrik: Lag (2006:747) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:530
Rubrik: Lag (2007:530) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2008:215
Rubrik: Lag (2008:215) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30, rskr. 2007/08:165
Ändring, SFS 2009:413
Rubrik: Lag (2009:413) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:754
Rubrik: Lag (2010:754) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Ändring, SFS 2010:1073
Rubrik: Lag (2010:1073) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 12, 19 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:151, bet. 2009/10:FiU32, rskr. 2009/10:356
Ändring, SFS 2011:471
Rubrik: Lag (2011:471) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:31, bet. 2010/11:CU9, rskr. 2010/11:208
Ändring, SFS 2011:760
Rubrik: Lag (2011:760) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2014:281
Rubrik: Lag (2014:281) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206
Ändring, SFS 2014:970
Rubrik: Lag (2014:970) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2016:679
Rubrik: Lag (2016:679) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2016:1025
Rubrik: Lag (2016:1025) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32
Ändring, SFS 2017:599
Rubrik: Lag (2017:599) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 7 §; nya 7 a §
Ikraft: 2018-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:105, bet. 2016/17:FiU40, rskr. 2016/17:324
Ändring, SFS 2018:405
Rubrik: Lag (2018:405) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5, 6, 10, 11, 12, 15, 21 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 1 a, 12 a §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:120, bet. 2017/18:FiU37, rskr. 2017/18:250
Ändring, SFS 2018:1184
Rubrik: Förordning (2018:1184) om ikraftträdande av lagen (2017:599) om ändring
Omfattning: ikrafttr. av 2017:599
Ändring, SFS 2018:1910
Rubrik: Lag (2018:1910) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 9, 11, 12 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17
Ändring, SFS 2020:1109
Rubrik: Lag (2020:1109) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5 a, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23 §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr 2020/21:86
Ändring, SFS 2021:483
Rubrik: Lag (2021:483) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2022:191
Rubrik: Lag (2022:191) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2022-04-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:88, bet. 2021/22:FiU19, rskr. 2021/22:186, direktiv (EU) 2019/2034