Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1973:1144 · Visa fulltext
Ledningsrättslag (1973:1144)
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1973:157, CU 1973:34, rskr 1973:390
Ändring, SFS 1975:661
Omfattning: ändr. 30 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1977:363
Rubrik: Lag (1977:363) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 8, 21, 30 §§; ny 25 a §
Förarbeten: Prop. 1976/77:114, CU 1976/77:36, rskr 1976/77:321
Ändring, SFS 1985:1043
Rubrik: Lag (1985:1043) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1985/86:37, BoU 1985/86:7, rskr 1985/86:63
Ändring, SFS 1987:127
Rubrik: Lag (1987:127) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 6, 8, 9, 21 §§, övergångsbest.; ny 6 a §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1989:728
Rubrik: Lag (1989:728) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr 16, 20 §§
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:77, 1988/89:BoU11, rskr 1988/89:255
Ändring, SFS 1991:1700
Rubrik: Lag (1991:1700) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 16, 21 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1213
Rubrik: Lag (1992:1213) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 2, 16, 29, 31 §§; nya 13 a, 13 b, 13 c, 30 a §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:127, bet. 1992/93:BoU1, rskr 1992/93:36
Ändring, SFS 1993:604
Rubrik: Lag (1993:604) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Ändring, SFS 1995:1404
Rubrik: Lag (1995:1404) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 5, 8, 13 a, 13 c, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30 a, 31, 32 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1997:340
Rubrik: Lag (1997:340) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:75, 1996/97:JoU15, rskr. 1996/97:239
Ändring, SFS 1998:830
Rubrik: Lag (1998:830) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2000:239
Rubrik: Lag (2000:239) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2000:543
Rubrik: Lag (2000:543) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: nya 3 a, 13 d, 29 a §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:86, bet. 1999/2000:TU9, rskr. 1999/2000:256
Ändring, SFS 2001:388
Rubrik: Lag (2001:388) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2001:891
Rubrik: Lag (2001:891) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 13, 14, 15, 22 §§; nya 12 a, 34 a §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37
Ändring, SFS 2004:643
Rubrik: Lag (2004:643) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 a, 12, 12 a, 18, 22, 27, 31, 33, 34, 35 §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2004-08-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:136, bet. 2003/04:BoU13, rskr. 2003/04:268
Ändring, SFS 2006:43
Rubrik: Lag (2006:43) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 1, 11 a, 12, 15, 22, 23, 31, 35 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142
Ändring, SFS 2009:534
Rubrik: Lag (2009:534) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:119, bet 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227
Ändring, SFS 2010:819
Rubrik: Lag (2010:819) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 12, 13, 13 d §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2010:1004
Rubrik: Lag (2010:1004) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 6 a, 8 §§
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2012:426
Rubrik: Lag (2012:426) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-01-04
Förarbeten: Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254
Ändring, SFS 2013:491
Rubrik: Lag (2013:491) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 20, 27, 33 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244
Ändring, SFS 2014:206
Rubrik: Lag (2014:206) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 8, 16, 19 §§
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:58, bet. 2013/14:CU21, rskr. 2013/14:190
Ändring, SFS 2015:371
Rubrik: Lag (2015:371) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 1, 12, 13 §§; ny 36 §
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:74, bet. 2014/15:CU13, rskr. 2014/15:212
Ändring, SFS 2015:372
Rubrik: Lag (2015:372) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:71, bet. 2014/15:CU12, rskr. 2014/15:211
Ändring, SFS 2016:503
Rubrik: Lag (2016:503) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 11 a §; ny 23 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246, direktiv 2014/61/EU
Ändring, SFS 2020:367
Rubrik: Lag (2020:367) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 15, 27 §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283
Ändring, SFS 2021:742
Rubrik: Lag (2021:742) om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:188, bet. 2020/21:NU22, rskr. 2020/21:415