Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:605 · Visa fulltext
Kungörelse (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning
Departement: Näringsdepartementet
Upphävd: 2009-01-01
Ändring, SFS 1973:78
Omfattning: ändr. 26 §
Ändring, SFS 1973:116
Omfattning: ändr. 5, 14, 21 §§, 47 § 1, 55, 83 §§
Ändring, SFS 1973:173
Omfattning: ändr. 70 §
Ändring, SFS 1973:772
Omfattning: ändr. 25, 39 §§
Ändring, SFS 1974:106
Omfattning: ändr. 45, 64, 66, 80, 83 §§
Ändring, SFS 1974:750
Omfattning: ändr. 10, 11, 84 §§
Ändring, SFS 1975:1039
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:4, TU 1975/76:7, rskr 1975/76:55
Ändring, SFS 1976:29
Rubrik: Förordning (1976:29) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning
Omfattning: ändr. 80 §
Ändring, SFS 1977:725
Rubrik: Förordning (1977:725) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning
Omfattning: upph. 36 §; ändr. 33, 37 §§
Ändring, SFS 1978:148
Rubrik: Förordning (1978:148) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning
Omfattning: ändr. 24 §
Ändring, SFS 1978:999
Rubrik: Förordning (1978:999) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning
Omfattning: ändr. 80 §
Ändring, SFS 1980:359
Rubrik: Förordning (1980:359) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning
Omfattning: ändr. 24 §
Ändring, SFS 1981:98
Rubrik: Förordning (1981:98) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning
Omfattning: upph. 30-35, 37, 39 §§
Ändring, SFS 1982:857
Rubrik: Förordning (1982:857) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning
Omfattning: upph. 8, 9, 10, 11 §§; ändr. 41 §
Ändring, SFS 1983:404
Rubrik: Förordning (1983:404) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning
Omfattning: upph. 24 §
Ikraft: 1984-01-01
Ändring, SFS 1988:495
Rubrik: Förordning (1988:495) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning
Omfattning: ändr. 47 § 10 p
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1991:773
Rubrik: Förordning (1991:773) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1992:1500
Rubrik: Förordning (1992:1500) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av en ny vägtrafiklagstiftning
Omfattning: ändr. 18, 22, 23, 26, 29, 40, 41, 46, 47, 58, 84 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1998:1072
Rubrik: Förordning (1998:1072) om ändring i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning
Omfattning: ändr. 84 §, rubr. närmast före 84 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2008:1104
Rubrik: Förordning (2008:1104) om upphävande av kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning
Omfattning: upph.